Posviacka gotického Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 26. júna 2022

Trinásť rokov trvajúca komplexná obnova Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (mestská časť Liptovského Mikuláša) je zavŕšená. Symbolickú bodku za rozsiahlynim prácami dá konsekrácia chrámu v nedeľu 26. júna 2022 so začiatkom o 11.00 h.

Verejnosti bude bývalý františkánsky kostol z konca 15. storočia sprístupnený po slávnostnom obrade od 15.00 h. V priľahlých priestoroch kláštora sa navyše nachádza aj Múzeum Ladislava Mattyasovszkého vystavujúce diela sakrálneho umenia. 

Trojloďový kostol za uplynulé roky prešiel rozsiahlym výskumom, ktorý okrem iného priniesol aj objav hodnotných neskorogotických malieb na klenbe lode či južného portálu do lode. Stavba dostala okrem iného nové zastrešenie, došlo k zníženiu podlahy na stredovekú úroveň a interiér bol novo vymaľovaný. Vďaka týmto i ďalším prácam sa chrámu vrátila jeho neskrogotická podoba.

Fotogaléria interiéru po obnove

Zdroj: http://www.farnostokolicne.sk/

esteban
23. 6. 2022 (foto z apríla 2018)

Rubrika: Aktuality