V Smrečanoch sa uskutočnil reštaurátorský výskum fasád

Nástenné maľby na svätyni a severný portál na veži sa podarilo objaviť v rámsi reštaurátorského výskumu Kostola Obetovania Pána (pôvodne Očisťovania Panny Márie) v liptovskej obci Smrečany.

Výskum sa uskutočnil v druhom polroku 2021 a realizoval sa aj s podporou MK SR z programu Obnovme si svoj dom. 

Počas minuloročného výskumu boli sondážne zachytené maľby na fasáde presbytéria, napravo od južného okna a naľavo od východného okna.

Zaujímavým objavom bol aj zamurovaný gotický portál s lomeným oblúkom na severnej strane veže, na úrovni prízemia. 

Vlastník, ktorým je farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Okoličnom, následne plánuje pamiatkovú obnovu fasád a jej kamenných prvkov.

Zdroj: http://www.farnostokolicne.sk/clanok/zrealizovali-sme-restauratorsky-vys...

esteban
15. 1. 2022

Rubrika: Aktuality