K odkrytiu gotických fresiek v Lipovníku

Len pred niekoľkými týždňami bolo medializované odkrytie gotických fresiek v pôvodne kláštornom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku (okr. Rožňava). Objav vyvolal veľký záujem odbornej i menej odbornej verejnosti, keďže ide o vysoko kvalitnú prácu rozširujúcu už tak bohatý okruh stredovekej nástennej maľby v tejto časti Slovenska.

Prítomnosť malieb v kostole bola známa už dlhý čas, keďže výjavy ladislavskej legendy (neskoršie zatreté) spomína už Samuel Timon vo svojom diele Obraz nového Uhorska z roku 1734.

Dodnes prezentované maľby boli odkryté pri obnove objektu v druhej polovici 19. storočia. Ide o na Slovensku nezvyčajnú maľbu Narodenia a kúpania malého Ježiša pod výsečou klenby na severnej stene presbytéria (koncom 19. storočia sa spomína ešte aj ďalší výjav Poslednej večere). Táto maľba bola následne v rámci prezentácie silne premaľovaná, čo dosť sťažilo umelecko-historickú analýzu pri neskorších výskumoch. Freska bola taktiež silne znečistená.

Pred niekoľkými týždňami sa v Lipovníku začal reštaurátorský výskum financovaný z prostriedkov maďarského vládneho grantového programu “Rómer Flóris terv” prostredníctvom Nadácie Ladislava Telekiho (Teleki László Alapítvány). V rámci neho bola očistená a zreštaurovaná maľba Narodenia a kúpania malého Ježiša a sondážne odkryté ďalšie časti kristologického cyklu.

Na severnej stene presbytéria ide o Poslednú večeru, Krista v Getsemane, Judášov bozk, Krista pred Pilátom a Kľaňanie sa troch kráľov (táto maľba bola odkrytá v celom rozsahu). Na južnej stene presbytéria je v sonde identifikovaná postava svätého Jozefa s dvoma holúbkami v rukách, čo je časť výjavu Predstavenia Krista v chráme.

Maľby sú technologicky aj výtvarne vyspelé, vrátane plasticky v omietke vytvorených svätožiar. Datované sú do obdobia vlády Žigmunda Luxemburského, ktorý Lipovník koncom 14. storočia za zásluhy daroval rodu Cudarovcov. Samotný kostol vznikol niekedy na prelome 12. a 13. storočia ako pomerne veľká románska stavba, ktorá prešla niekedy na prelome 14. a 15. storočia, kedy bola pôvodná svätyňa nahradená dnešným presbytériom.

esteban

Rubrika: Aktuality