Lipovník

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: prelom 12. a 13. storočia

Poloha: na miernom vŕšku uprostred obce

Stručný popis: jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou

História
Kostolík vznikol niekedy na prelome 12. a 13. storočia ako súčasť kláštora pravdepodobne johanitov, ktorý sa prvýkrát spomína v listine Bela IV. z roku 1243. Išlo o pomerne veľkú jednoloďovú stavbu so svätyňou neznámeho tvaru (polkruhová apsida?).
V 15. storočí bol goticky prestavaný. Pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou a interiér bol v roku 1430 vyzdobený nástennými maľbami. Opátstvo zaniklo pravdepodobne v priebehu 15. storočia (podľa iných zdrojov až v prvej polovici 16. storočia, keď mnísi mali opustiť kláštor zo strachu pred Turkmi).
Počas reformácie prešiel bývalý kláštorný kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali až do roku 1662, kedy bol vrátený katolíkom. Ďalšiu úpravy sa udiali v baroku, keď pravdepodobne v roku 1721 bola pristavaná severná sakristia.
V roku 1856 bol postavený chór pre organ. Interiér bol zariadení v duchu neogotiky. V 90. rokoch 19. storočia bol kostolík prestavaný. K západnému priečeliu bola pristavaná neorománska veža a loď bola nanovo zaklenutá. Nástenné maľby v presbytériu reštaurovali (a čiastočne premaľovali) v 90. rokoch 19. storočia a opätovne v roku 1928.
V roku 1979 sa uskutočnil umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum zameraný na tieto maľby a v roku 1983 pamiatková obnova celého kostolíka, pri ktorej boli odkryté románske okná a murivo na južnej strane lode.

Zaujímavosti
- Kláštor bol v staršej literatúre stotožňovaný s cisterciánskym opátstvom Mellei fontis, ktorý bol založený v roku 1141. Išlo však o kláštor v Írsku.
- Podľa legendy si cisterciti postavili kláštor pri studni s kvalitnou pitnou vodou, ktorú zakrýval tieň mohutnej lipy. Maďarský názov obce Hárskút znamená v preklade niečo ako lipová studňa.
- Kostolík bol až do výskumu v roku 1983 považovaný za gotickú stavbu z 15. storočia, postavenú na mieste pôvodného románskeho chrámu. O románskom pôvode kostolíka dnes svedčí odkryté murivo južnej steny lode s troma zamurovanými štrbinovými oknami (celkovo sa ich pri obnove našlo šesť). Ďalšie okno je na severnej strane lode.
- Prehodnotenie datovania urobilo zo stavby jeden z najstarších sakrálnych objektov v tejto časti Slovenska.
- Na severnej strane lode boli v exteriéri odkryté základy jedinečnej dvojapsidovej kaplnky, ktorá sa pripájala k východnej časti lode. Dvojica polkruhových apsíd bola zapustená do obvodového muriva. Kaplnka mohla byť súčasťou prepojenia kostola so samotným kláštorom. Podobnú dvojicu apsíd nájdeme aj v neďalekej maďarskej dedinke Tornaszentandrás, kde sú však prezentované aj v exteriéri.
- V prospech rytierskeho rádu johanitov ako zakladateľov lipovníckeho kláštora hovorí, okrem spomenutej dvojapsidovej kaplnky, aj zasvätenie kostola sv. Jánovi Krstiteľovi i fakt, že na neďalekej Soroške mali svoj hospic.
- V interiéri sa zachovali gotické maľby z obdobia okolo roku 1430, ich časti sú odkryté v presbytériu a na vnútornej strane víťazného oblúka. Na severnej stene presbytéria je to výjav Narodenia Krista doplnený scénou kúpania novorodeniatka. Ostatné plochy sú stále zatreté mladšími vrstvami náterov.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Krásnohorské Podhradie a Lúčka.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. V roku 2000 dostal nový zvon financovaný z darov veriacich. V rokoch 2004 – 2006 sa vďaka daru z USA, ktorý venovali potomkovia rodákov z obce, opravila elektroinštalácia a následne aj strecha, okná a štít veže. Stavba je tak v dobrom stave. Navštívili sme ho v lete 2006, v marci a decembri 2008 a októbri 2013.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km východne od Rožňavy pod horským prechodom Soroška. Kostol stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcou v oplotenom areáli, ktorý je však prístupný. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 058/ 797 11 43.
GPS: 48.628104555, 20.623526573

Literatúra
- Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava. 2001.
- Slivka, M.: Zisťovací výskum v Lipovníku. In: AVANS, roč. 1990, str. 95.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5787).

Web
- www.lipovnik.ocu.sk
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-jana-krstitela
- www.bucsujaras.hu/harskut
- http://roznava.rcc.sk/schematizmus

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu