Slavec-Gombasek - kaplnka

Na jar v roku 2019 odkryl archeologický výskum pod vedením Petra Tajkova z TU v Košiciach v areáli zaniknutého pavlínskeho kláštora kaplnku centrálneho pôdorysu. Murovaný objekt sa dovtedy javil ako bastión či bašta opevnenia zo 16. storočia.

Kaplnka mala podobu centrálnej stavby s osembokou loďou a malou apsidou polkruhového pôdorysu na východnej strane. Vznikla zrejme v 14. storočí súčasne s kláštorom  Interiér bol vyzdobený nástennými maľbami zo 14. storočia, ktoré boli vo veľkom rozsahu odkryté v roku 2020 (na spodnej časti stien lode).

Išlo o zvislé široké pásy červenej a okrovej farby orámované svetlou farbou, ktoré dopĺňa modrý pás v zalomeniach osemuholníka. V pásoch v tejto časti navyše nájdeme aj medailóny s desaťuholníkovými rozetami (v zalomení), resp. ich polovice (po stranách zalomenia). V hornej časti pásov v zalomení sa nachádzajú aj časti kruhov, pričom veľmi podobný kruh bol odkrytý aj pri výskume zachovaných stien interiéru lode kláštorného kostola. Možno tak predpokladať, že kaplnka aj kostol dostali freskovú výzdobu v rovnakom čase.

Podobné rozety zdobiace spodnú časť stien presbytéria nájdeme aj v neďalekom Plešivci, ktorý bol rodovým kostolom Bubekovcov, pričom gombasecký kláštor mal založiť práve Juraj Bubek (1330 - 1389). Odlišuje sa len tým, že v Plešivci namaľoval maliar rozety osemcípe.

V neskoršom období bola gotická kaplnka zakomponovaná do opevnenia kláštora a slúžila ako nárožná bašta. Druhotné využitie sakrálnych stavieb ako súčasti opevnenia bola bežná prax, v prípade centrál sa s ním stretávame napríklad v Banskej Štiavnici či Skalici.

Osemuholníkové centrály sa na Slovensku objavujú v druhej polovici 13. storočia s prenikaním gotického slohu a stavajú sa ešte aj v 15. storočí. Nejde o bežný typ stavby, takéto centrály nájdeme len v Skalici, Holíči (datovanie zatiaľ nepotvrdené), Poprade-Stojanoch, Novom Meste nad Váhom a Podolínci. Práve posledne uvedená stavba najlepšie zodpovedá svojím pôdorysom riešeniu objektu v Gombaseku - k osemuholníkovej lodi sa tam pripája pomerne malá podkovovitá apsida.

V súčasnosti nie je presne známy účel stavby a ani doba jej vzniku. Podľa historičky umenia Évy Szakálos mohlo ísť o pohrebnú kaplnku Juraja Bubeka, ktorý okrem iného zastával post kráľovského taverníka. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pohrebnú kaplnku pri rodovom kostole v Plešivci postavili až v 15. storočí.

V súvislosti s touto predpokladanou funkciou kaplnky bola v jej centrálnej lodi umiestnená kópia náhrobnej dosky Juraja Bebeka, ktorej originál sa nachádza v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Hrhove. Nápis na nej spomína práve založenie kláštora v Gombaseku.

GPS: 48.567880681, 20.465168953

Zdroje:
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/22114076/v-gombaseku...
- www.cas.sk/clanok/849974/byvaly-klastor-na-vychodnom...

Za informácie ďakujeme P. Tajkovovi a E. Szakálos.

esteban
3. 11. 2021

Súvisiace články: K objavu stredovekého oktogónu..., K objavu freskovej výzdoby...