K objavu freskovej výzdoby gotickej kaplnky v Gombaseku

Uplynulé dni priniesli významný objav zachovanej freskovej výzdoby gotickej kaplnky stojacej v areáli kláštora pavlínov v Gombaseku (časť obce Slavec). Samotná kaplnka osemuholníkového pôdorysu s malou polkruhovou apsidou bola pritom odkrytá a identifikovaná len minulý rok.

Pri úprave interiéru lode kaplnky došlo k odkrytiu vo veľkom rozsahu zachovaných nástenných malieb zdobiacich spodnú časť obvodových stien. Išlo o zvislé široké pásy červenej a okrovej farby orámované svetlou farbou, ktoré dopĺňa modrý pás v zalomeniach osemuholníka. V pásoch v tejto časti navyše nájdeme aj medailóny s desaťuholníkovými rozetami (v zalomení), resp. ich polovice (po stranách zalomenia).

V hornej časti pásov v zalomení sa nachádzajú aj časti kruhov, pričom veľmi podobný kruh bol odkrytý aj pri výskume zachovaných stien interiéru lode kláštorného kostola. Možno tak predpokladať, že kaplnka aj kostol dostali freskovú výzdobu v rovnakom čase.

Podobné rozety zdobiace spodnú časť stien nájdeme aj v neďalekom Plešivci, ktorý bol rodovým kostolom Bubekovcov, pričom gombasecký kláštor mal založiť práve Juraj Bubek (1330 - 1389). Odlišuje sa len tým, že v Plešivci namaľoval maliar rozety osemcípe.

Podobnosť freskovej výzdoby Plešivca a Gombaseku naznačuje veľký význam, ktorý Bubekovci a najmä Juraj Bubek prisudzovali tomuto kláštoru. Podľa historičky umenia Évy Szakálos mohlo ísť dokonca v prípade osemuholnikovej stavby o pohrebnú kaplnku tohto významného člena rodu Bubekovcov, ktorý okrem iného zastával post kráľovského taverníka. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pohrebnú kaplnku pri kostolev Plešivci postavili až v 15. storočí.

esteban

Za informácie ďakujeme historičke umenia Éve Szakálos, za fotografie reštaurátorovi Petrovi Koreňovi.
.

Rubrika: Aktuality