Petrova Lehota

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli pri hlavnej ulici

Stručný popis: pôvodne neskororománsky jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili niekedy koncom 13. storočia ako neveľké neskororománske jednolodie s kvadratickou svätyňou a v rovnakom období ho obohnali kamenným ohradným múrom.
V stredovekej podobe zrejme objekt vydržal až do obdobia baroka, keď sa v roku 1794 uskutočnila prestavba. V rámci nej boli upravené fasády a novo vyriešené osvetlenie interiéru. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v priebehu 20. storočia. V roku 1963 bol kostolík vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z málo známych stredovekých sakrálnych pamiatok Slovenska.
- Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1346, kostolík je však dôkazom, že toto územie bolo osídlené už minimálne o polstoročie skôr.
- Novšie fasády podľa všetkého skrývaju neskororománsku stavbu v pôvodnom rozsahu bez významnejších stavebných zásahov z neskorších období.
- Poloha súčasných okien dáva nádej, že sa stredoveké okná na lodi i svätyni zachovali zamurované pod novšími omietkami.
- Z ohradného múru postaveného koncom 13. storočia sa zachoval úsek na severnej strane. Spolu s príkostolným cintorínom z rovnakého obdobia boli vyhlásené v roku 2014 za kultúrne pamiatky.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Dolné Motešice, Soblahov a Omšenie.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Motešiciach a stále slúži na liturgické účely. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ju v apríli 2016.

Bohoslužby: v utorok a sobotu o 18. 00 hod.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza v obci pri hlavnej ceste. Stojí v sčasti oplotenom, sčasti ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 032/659 42 45
GPS: 48.870138425, 18.174664378

Literatúra:
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L16).

Web:
- http://motesice.nrb.sk
- www.petrovalehota.sk
- www.pamiatky.sk
- www.dokostola.sk/kostol/412488-sv-michala-archanjela

esteban