Prosiek

Patrocínium: sv. Alžbety, pôvodne sv. Margity

Vznik: cca prelom 13. a  14. storočia

Poloha: na okraji obci vo vyvýšenej polohe

Historický región: Liptov

Stručný popis: pôvodne ranogotický kostolík s obdĺžnikovou loďou, kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili v obci na miernej vyvýšenine niekedy na prelome 13. a 14. storočia ako typickú stavbu tohto obdobia - jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Prvá zmienka o stavbe je k roku 1397.
Obec samotná sa v listinách spomína v roku 1287, pričom jej vlastníkmi boli zemianske rody Joobovcov a Kubínyiovcov, ktoré boli aj iniciátormi výstavby prosieckeho chrámu.
Patrocínium sv, Margity Antiochijskej je doložené zmienkou v roku 1560. V tomto období sa v Prosieku spomína samostatná farnosť.
V období reformácie prešiel kostolík do rúk protestantov (v r. 1580), ktorým slúžil až do roku 1673. Vtedy bol opätovne vrátený katolíckej cirkvi a došlo tiež k zmene patrocínia na súčasné - sv. Alžbety.
Stavebné úpravy sa realizovali v 16. storočí v renesančnom štýle. Súčasnú podobu dostal kostolík po rozšírení v roku 1826, neoklasicistickej úprave fasád v roku 1880 a prístavbe západnej predstavanej veže v roku 1927 podľa projektu Jána Medlu zo Závažnej Poruby. 

Zaujímavosti
- Kostolík nad obcou predstavuje peknú dominantu krajiny.
- V presbytériu sa zachovala pôvodná ranogotická krížová rebrová klenba.
- Jej neveľký svorník je zdobený reliéfom šesťcípej ružice.
- Rebrá klenby dosadajú na konzoly, pričom dve z nich nesú aj výzdobu. Dve z konzol klenby nesú reliéfnu výzdobu. Tá v severovýchodnom rohu má podobu ľudskej tváre, druhá, v juhovýchodnom roku, je zdobená motívom kvetu a anjouovskej ľalie.
- Vo východnej stene presbytéria je v interiéri zaslepené asymetricky umiestnené štrbinové okno zmenené funkčne na niku. V exteriéri ho prekrýva mohutný oporný pilier.
- Drevená neskororenesančná krstiteľnica a kazateľnica pochádzajú z konca 17. storočia.
- Na južnej stene lode sa zachovali slnečné hodiny.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v blízkych obciach Kvačany, Liptovská Anna (ruina).

Súčasný stav
Kostolík je v dobrom stave, slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Navštívili sme ho v apríli 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec Prosiek leží 15 kilometrov severozápadne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí na kopci na okraji obce vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad v Liptovskom Trnovci: 0911/ 236 831.
GPS: 49.1463784, 19.503516555

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč.2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5097).

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=7788
- https://fara-liptovsky-trnovec.webnode.sk/
- http://www.prosiek.ocu.sk/index.php?ids=48
- http://dokostola.sk/kostol/kostol-sv-alzbety-durinskej

esteban