Stručne: obnova kostolíka v Rybníku pokračuje

Obnova ranogotického kostolíka nad obcou Rybník (okr. Revúca) úspešne pokračuje. Práce počas septembra a októbra sa týkali predovšetkým južnej fasády lode a presbytéria, kde výskum odkryl narušené omietky s nástennými maľbami

Opravu schátranej stavby realizuje vďaka dotácii z grantovej schémy MK Obnovme si svoj dom občianske združenie Ohrozené kostoly. V roku 2015 získali na tento účel 22 000 eur.

V súčasnosti je tak obnovená južná stena lode i presbytéria, pričom na lodi sú obrysovo prezentované dve pôvodné okná. Nástenné maľby boli zatiaľ zakonzervované a prekryté pre neskoršie reštaurovanie. Okrem toho bol vypracovaný dendrologický posudok drevených konštrukcií a tiež projekt statiky.

V prípade, že sa podarí zabezpečiť ďalšie financovanie, na budúci rok je v pláne oprava krovu a výmena strešnej krytiny.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi R. Erdélyimu z OZ Ohrozené kostoly. 

Rubrika: Aktuality