Svinia

Patrocínium: Kostol narodenia Panny Márie

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a južnou prístavbou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe v blízkosti šľachtického sídla rodu Szinyei Merse, ktorý túto časť Šariša  vlastnili už v 13. storočí. Ako rok výstavby sa zvykne uvádzať letopočet 1274. Išlo podľa všetkého o jednolodie s kvadratickou svätyňou.
V roku 1514 (uvádza sa aj rok 1518) sa uskutočnila rozsiahla neskorogotická prestavba, pri ktorej dostal chrám nové polygonálne presbytérium (rovnakej šírky ako loď) zaklenuté hviezdicovou klenbou a presvetlené gotickými oknami s kamennými kružbami.
V 16. storočí  prešli vlastníci obce k protestantom, čo sa dotklo aj kostola. Ten evanjelici využívali až do začiatku 19. storočia, kedy ho opäť prevzali katolíci, ktorým slúži až dodnes.
Do roku 1628 je datovaná prestavba západnej predstavanej veže v renesančnom štýle zakončenou typickou atikou a zdobenou dobovými sgrafitti (vrátane letopočtu prestavby). Ďalšie úpravy a opravy sa realizovali v priebehu 19. a 20. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka svojej polohe výraznú dominantu krajiny najmä pri pohľade od západu a súčasne patrí k najkrajším ukážkam renesančného slohu v rámci sakrálnej architektúry Šariša. 
- Z pôvodnej ranogotickej stavby sa zachovala veľká časť veže a obvodové múry lode. Neskorogotický sloh reprezentuje predovšetkým polygonálne presbytérium, jeho hviezdicová klenba a okná osadené hodnotnými kamennými kružbami, do ktorých boli okolo roku 1900 osadené vitráže.
- Renesančne upravená veža patrí medzi najkrajšie a najzachovanejšie ukážky svojho druhu u nás. Typické atikové ukončenie dopĺňa sgrafitová výzdoba (aj s letopočtom 1628) a tiež nárožné kvádrovanie.
- V kostole a pri ňom bolo pochovaných niekoľko členov rodu Szinyei Merse, pričom sa zachovali aj ich epitafy.
- Pri veži kostola boli tajne pochovaní Andrej III. Kecer a jeho syn Gabriel, obaja popravení za účasť v protihabsburskom povstaní v rámci tzv. Prešovských jatiek v roku 1687. Ich telá tam dala preniesť Andrejova sestra Klára.
- Stredoveký hrádok, ktorý sa v obci spomína už začiatkom 14. storočia, stál zrejme na vyvýšenine južne od kostola, na mieste súčasnej fary.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Župčany, Medzany či Chmiňany.

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, využíva sa však už len príležitostne. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2018.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 12 km západne od Prešova. Kostol stojí v areáli cintorína v obci neďaleko hlavnej cesty z Prešova na Spiš. Kontakt na farský úrad: 051/ 77 952 77.
GPS: 49.01007651, 21.12375319

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A46).

Web:
- https://www.farnostsvinia.sk/svinia/
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20248
- http://www.obecsvinia.sk/-historia
- https://korzar.sme.sk/c/5001712/svinia.html
- http://www.dokostola.sk/kostol/411088-narodenia-panny-marie

esteban