Klenov

Patrocínium: Ochrany Presvätej Bohorodičky

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a drevenou zvonicou

História
Kostolík postavili na okraji vyvýšeniny v obci niekedy začiatkom 14. storočia, zrejme len krátko po založení obce. Mal typickú podobu bezvežového jednolodia s kvadratickou svätyňou zaklenutou krížovou rebrovou klenbou a severnou sakristiou. Obec osídlili z prevažnej časti Rusíni, ktorí vyznávali kresťanskú vieru východného obradu.
V 17. storočí sa uskutočnila renesančná prestavba kostola, z čias ktorej pochádza renesančná krížová hrebienková klenba vo svätyni. V tomto období bola taktiež vybudovaný obranný múr okolo kostola.
Ďalšou významnou obnovou prešiel objekt v 18. storočí, kedy bol barokovo upravený a došlo aj ku zaklenutiu lode valenou klenbou s lunetami. V roku 1742 postavili niekoľko metrov západne od kostola drevenú zvonicu, ktorú opravovali v roku 1818.
V roku 1913 kostol obnovili, pričom za "obeť" obnove padli pôvodné ranogotické okná, ktoré nahradili omnoho väčšie obdĺžnikové okenné otvory so segmentovým záklenkom. Pri poslednej obnove v roku 2005 došlo k odkrytiu a prezentovaniu záklenkov a ostení ranogotických okien a tiež južného gotického portálu.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli stojí v dominantnej polohe a spolu s drevenou zvonicou vytvára veľmi pekné zoskupenie sakrálnej architektúry.
- Chrám patrí k neveľkému počtu stredovekých objektov slúžiacich dnes Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
- Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby lode, presbytéria a sakristie prezentované záklenky ranogotických okien na južnej strane lodi a svätyne, ostenia okien na východnej strane svätyne a sakristie, ako aj južný gotický portál s lomeným oblúkom. 
- Zaujímavým a nie bežným prvkom sú ozdobné podstrešné konzoly v nárožiach lode. 
- V presbytériu sa nachádzajú konzoly zaniknutej krížovej rebrovej klenby.
- Nájdeme tam aj hornú časť zrušeného kamenného pastofória v podobe trojuholníkového štítu zdobeného kružbovým motívom.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Miklušovce a Hrabkov (tu sa nachádza aj lokalita zaniknutého stredovekého kláštora augustiniánov).

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Po obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v novembri 2017, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v sobotu o 8.00 a v nedeľu o 7.30 alebo 10.30 h

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 7 km severovýchodne od Margecian na hlavnej ceste do Prešova. Kostolík stojí v zamknutom opevnenom areáli na rázcestí. Kontakt na farský úrad: 051/ 77 822 88 alebo 0903 630 845.
GPS: 48.928304351, 21.055737734

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropole. Petra, Prešov 2008.

Web
- www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=59
- https://presov.korzar.sme.sk/c/7924922/kostol-v-klenove-postavili-v-14-s...
- www.dokostola.sk/kostol/413118-ochrany-presvatej-bohorodicky
- FB stránka farnosti

esteban