Banská Bystrica-Jakub

Patrocínium: sv. Jakuba

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili podľa všetkého niekedy v prvej štvrtine 14. storočia (uvádza sa aj presný rok 1318) ako ďalší z vidieckych kostolíkov, ktoré v tomto období vznikli v okolí Banskej Bystrice. Aj tento chrám sa spomína so stavebnou aktivitou magistra Donča. Samotná obec, pomenovaná podľa patrocínia kostola, sa spomína v písomných prameňoch v roku 1390.
V neskorogotickom období, koncom 15. storočia a začiatkom 16. storočia, sa uskutočnila rozsiahla obnova vnútorného zariadenia i samotnej stavby. Bohatí mešťania zafinancovali koncom 15. stor. nové krídlové oltáre a zvon. V roku 1516 sa skončila prestavba kostola, ktorý dostal nové hviezdicové klenby v lodi i presbytériu. Financoval ju známy banskobystrický mešťan a ťažiar Michal Konigsberg. Z tohto obdobia pochádzajú taktiež okná s prepracovanou kamennou kružbou, ako aj portály do lode.
V nepokojnom 17. storočí bol kostolík obohnaný kamenným múrom so strieľňami, ktorý sa sčasti dochoval dodnes.
V roku 2016 si miestna farnosť pripomenula 500. výročie neskorogotickej prestavby.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu mestskej časti, dobre viditeľnú najmä z hlavnej cesty na Staré Hory a Donovaly.
- Ide o peknú a veľmi dobre zachovanú ukážku vyspelej gotickej architektúry vo vidieckom prostredí.
- Kostolík ponúka množstvo príkladov gotického kamenárstva - od viacerých portálov, cez okná s prepracovanými kamennými kružbami až po hodnotné hviezdicové klenby lode a presbytéria.
- Kružba nižšieho okna na západnom priečelí má tvar srdca. Podobný tvar nájdeme aj na kostole v Sebechleboch.
- Neskorogotická kružba na oknách lode prináša nápadité variácie na tvaroslovie mníšky.
- Na klenbách nájdeme štíty s kamenárskymi značkami, aké nájdeme aj v ďalších kostoloch v regióne (napr. v Sásovej).
- Súčasťou vybavenia kostola boli dlhý čas aj neskorogotické krídlové oltáre. Hlavný Oltár sv. Jakuba pochádza z roku 1480, pričom osem tabuľových malieb z neho sa dostalo do zbierok Kresťanského múzea v Ostrihome. O niečo mladší Oltár sv. Márie Magdalény z obdobia rokov 1500 - 1510 bol v roku 1878 premiestnený do farského kostola v Banskej Bystrici.
- V kostole sa nachádza zvon datovaný do roku 1486.
- Renesančné stallum pochádza z roku 1600.
- Stredoveké kostoly nájdeme v centre Banskej Bystrice (farský kostol, špitálsky kostol), ako aj v mestských častiach Sásová a Radvaň.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Uľanke. Stavba je v dobrom stave. Navštívili sme ho vo auguste 2014 a marci 2016, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: vo štvrtok o 17.45 h, v sobotu a v nedeľu o 8.00 h. Podrobné informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Jakub patrí k mestským častiam Banskej Bystrice a kostolík stojí v jej centre. Kontakt na farský úrad: 048/ 419 82 26.
GPS: 48.766450843, 19.138451815

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4071).

Web:
- www.dokostola.sk/kostol/kostol-sv-jakuba
- https://sk.wikipedia.org
- www.bystricoviny.sk/spravy/nedelne-potulky-mestom-tentoraz-kosto...
- https://mybystrica.sme.sk/c/20213732/500-rokov-od-gotickej-prrestavby-ko...

esteban