Unikátna pamiatka na Gemeri ožije vďaka dobrovoľníkom

(tlačová správa)

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná, chátrajúca stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov, tvoriacich súvislú turistickú trasu.

Toto leto sa spájajú študenti a nadšenci s odborníkmi z občianskeho združenia Gotická cesta, aby spoločne pripravili projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít je týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho oživenia a plánovania stratégií jeho ďalšieho využitia. Dnes už nepoužívaná náboženská stavba by mohla v budúcnosti slúžiť ako informačný bod, pomyselné srdce Gotickej cesty. Celý projekt finančné podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

„Gemer je jeden z najmalebnejších regiónov Slovenska, s ohromujúcim turistickým potenciálom, obrovským množstvom romantických zákutí, pamiatok a prírodných krás. Aj našou troškou sa snažíme prebudiť túto zakliatu záhradu z dlhého spánku, kedy ležala na okraji záujmu,“ vysvetlil David Raška, jeden zo Siedmich strážcov, prečo sa spolu s ďalšími nadšencami podujal podporiť tento projekt.

Siedmich strážcov podporia počas ich práce aj odborníci. Vo štvrtok kostolík navštívia reštaurátori Mgr. art. Peter Mlich a Mgr. art. Tomáš Székely, účasť potvrdila aj Mgr. Michaela Kalinová, ktorá počas prednášky taktiež vo štvrtok 17. Augusta porozpráva o architektonicko-historickom výskume kostolíka. Podporu vyslovil aj Ing. Vladimír Kohút, ktorý bude v piatok 18. augusta prednášať o stavebnotechnických problémoch na pamiatkach.

„Projekt je zameraný na vytvorenie komunity, ktorá sa bude venovať výlučne ochrane kostolíka v Henckovciach. Obec nemá potenciál mládeže, z ktorej by táto komunita mohla vzniknúť. Sú tu však jednotlivci, ktorí sa pridajú, ak niekto pripraví takúto možnosť,“ povedala Ing. arch. Eva Šmelková z OZ Gotická cesta.

Starostku obce Henckovce Vieru Nemcovú veľmi teší záujem študentov o Gemer a o unikátny kostolík. „Už od začiatku podporujeme rekonštrukciu tohto kostola v spolupráci s občianskym združením Gotická cesta. V budúcnosti v ňom plánujeme umiestniť expozíciu o ďalších kostolíkoch na Gotickej ceste. Očakávame zviditeľnenie a spropagovanie našej obce a kostola a pritiahnutie návštevníkov obce. Verím, že aj naši občania budú mať záujem o spoluprácu a pochopia, aký vzácny klenot v obci máme,“ povedala Nemcová.
Sedemdňový workshop ukončí podujatie pre verejnosť, ktoré sa bude konať v sobotu 19. augusta v čase od 10. hodiny až do večerných hodín. Strážcovia radi oboznámia všetkých návštevníkov so zaujímavosťami, ktoré sa s kostolíkom spájajú a poskytnú im odborný výklad. Srdečne vás na toto podujatie pozývame.
 

Občianske združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych pracovníkov, zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva, prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníci týchto kultúrnych pamiatok. Snahou občianskeho združenia je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta.
 

Rubrika: Aktuality