Poprad-Veľká

Patrocínium: sv. Jána, evanjelistu

Vznik: okolo roku 1260

Poloha: v opevnenom areáli v centre mestskej časti

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový ranogotický kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a dvojpodlažnou prístavbou

História
Kostol postavili niekedy v 60. rokoch 13. storočia (obec sa spomína prvýkrát v roku 1268) ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou.
Začiatkom 40. rokov 14. storočia bolo pôvodné presbytérium rozšírené polygonálnym ukončením a k severnej strene lode pristavali kaplnku. Okolo roku 1370 bola loď zaklenutá na dva desaťboké piliere, čím sa jej dispozícia zmenila na dvojlodie.
Ďalšou prestavbou prešiel kostol aj koncom 15. storočia, kedy severnú kaplnku nahradila dvojpodlažná prístavba, ktorej horná časť, pôvodne prístupná z lode, slúžila zrejme ako oratórium.
V 18. storočí bol celý objekt zbarokizovaný, pred južný portál doplnili predsieň a roku 1819 vstavali do západnej časti lode murovanú klasicistickú tribúnu.
V roku 1956 odkryli sondami stredoveké nástenné maľby na južnej stene severnej prístavby, ktoré zrejme tvoria súčasť christologického cyklu a pochádzajú cca z polovice 14. storočia. V roku 2003 boli zhotovené nové vitráže okien.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu námestia.
- Špirko uvádza rozmery stavby bez veže 24,2 x 8,5 m.
- Z ranogotickej stavby sa zachovala zbarokizovaná veža a obvodové múry lode s južným ústupkovým portálom.
- Ten predstavuje krásnu ukážku ranogotického umenia. Kalichové hlavice stĺpikov sú zdobené reliéfom viničných listov, po oboch stranách samotného vstupu sú ľudské tváre - naľavo Adama a napravo Evy.
- Z čias gotických prestavieb sa zachovalo zaklenutie presbytéria so zdobenými svorníkmi (reliéf ružice, resp. Baránka Božieho) a klenba lode podoprená dvoma stredovými piliermi s priemerom 61 cm. Z architektonických detailov ide o kamenné pastofórium z konca 15. storočia a zamurovaný jednoduchý portál v južnej stene presbytéria.
-
Bronzová krstiteľnica z dielne Johannesa Weigela zo Spišskej Novej Vsi pochádza z roku 1439.
- Neskorogotický krídlový oltár Panny Márie z roku 1480 je dnes v zbierkach Kresťanského múzea v Ostrihome.
- Stredoveké kostoly sa zachovali v ďalších mestských častiach mesta Poprad - Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami či Matejovce, v samotnom Poprade, ako aj v okolitých obciach Veľká Lomnica, Mlynica, Gánovce či Veľký Slavkov.

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, ktorú spravujú saleziáni don Bosca. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2013 a marci 2017.

Bohoslužby: každý deň v týždni, aktuálne info o časoch sv. omší na stránke farnosti.

Praktické informácie
Kostol stojí v centre miestnej časti v ohradenom areáli ako výrazná dominanta. Kontakt na farský úrad: 052/ 776 84 74.
GPS: 49.067982862, 20.280826092

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4061).

Web:
- http://popradvelka.fara.sk
- www.poprad.sk/sakralne-pamiatky
- www.europeana.eu

esteban