Ľubica - slovenský kostol

Patrocínium: sv. Ducha

Vznik: 13. - 14. storočie

Poloha: v obci neďaleko hlavnej cesty

Stručný popis: Jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a malou strešnou vežičkou

História
Neveľký kostolík postavili niekedy v 13. alebo 14. storočí v centre stredovekej Ľubice, z čoho niektorí odborníci usudzujú, že mohlo ísť o prvý, najstarší chrám obce. Tunajší farár patril už v roku 1268 do Bratstva 24 spišských kráľovských farárov.
Podľa iných zdrojov kostolík postavili až v 14. storočí a v prípade, ak je patrocínium pôvodné, išlo by zrejme o kostolík pri špitáli.
Počas reformácie prešiel do rúk evanjelikom a využívali ho veriaci slovenského pôvodu, vďaka čomu ho nazývali aj slovenským kostolom. V roku 1671 ho získali opäť katolíci. V nasledujúcom období bol barokovo prestavaný, pričom viaceré opravy boli vynútené častými požiarmi a povodňami (spomínajú sa v rokoch 1713, 1735, 1813 a 1845). Veľká časť vnútorného vybavenia pochádza práve z 18. storočia, kedy bola taktiež zaklenutá loď.
V roku 2010 kostolík i jeho zariadenie opäť poškodila povodeň, hrubú stavbu sa podarilo obnoviť do jesene 2014. V rámci obnovy bola okrem iného znížená podlaha na stredovekú úroveň. V rokoch 2017 a 2018 bol upravený areál pri kostolíku do podoby malého parčíka.

Zaujímavosti
- Datovanie kostolíka nie je ujednotené, uvádza sa obdobie okolo polovice 13. storočia, 14. storočie a niekedy dokonca aj nie veľmi reálne 12. storočie.
- Zo stredoveku sa okrem hrubej stavby dochovala aj krížová rebrová klenba v presbytériu, zamurovaný gotický portál v južnej stene lode či gotické okno vo východnej stene presbytéria.
- Dva neskorogotické oltáre z prvej štvrtiny 16. storočia (1521) mali byť odvezené do Budapešti a miesto nich dostal kostolík ako náhradu v roku 1937 ich kópie (údajne nízkej umeleckej úrovne).
- Nezvyčajné sú dvere v západnej stene sakristie vo výške viac ako 2 metre nad zemou.
- V Ľubici sa nachádza aj pôvodne románskogotický farský kostol. Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkom Kežmarku (napríklad Kostol sv. Alžbety) či Vrbove.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Dňa 4. júna 2010 bol kostolík vytopený pri povodni (fotogaléria na stránke obce). Po nich sa začalo s opravami. V roku 2011 sa realizoval archeologický výskum pri znížení podlahy v lodi a sakristii. V obnovenom kostolíku sa uskutočnila prvá sv. omša koncom októbra 2014. V roku 2018 boli ukončené úpravy okolia stavby. Kostolík sme navštívili v máji 2013 a auguste 2019.

Bohoslužby: áno, každý deň

Praktické informácie
Obec Ľubica leží v bezprostrednej blízkosti Kežmarku. Kostolík stojí neďaleko hlavnej cesty z Kežmarku pri parčíku v oplotenom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 66 232.
GPS: 49.121803904, 20.443496704

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E37).

Web
- www.farnostlubica.sk
- www.obeclubica.sk
- https://www.obeclubica.sk/download_file_f.php?id=994469
- https://www.dokostola.sk/kostol/412165-ducha-svateho
- poprad.korzar.sme.sk/kostol-v-lubici-po-nicivej-povodni-z-roku-2010-opravili

esteban