Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach n/T. 13. - 15. augusta 2010

V dňoch 13. až 15. augusta 2010 sa v Hanušovciach nad Topľou uskutoční odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Práve jemu je zasvätený tamojší ranogotický kostolík z konca 13. storočia.

Program slávnosti otvorí v piatok 13. augusta modlitba ruženca o 17.30 hod., po ktorej bude nasledovať krížová cesta (18.00 hod.) a sv. omša so začiatkom o 18.30 hod. Po nej sa uskutoční prezentácia k 10 rokom pôsobenia sestier v Hanušovciach.

V sobotu 14. augusta sa program začína večeradlom o 17.30 hod., po ktorom nasleduje o 18.30 hod sv. omša. Následne je naplánovaná sviečková procesia so sochou Panny Márie.

Odpust vyvrcholí v nedeľu 15. augusta, kedy bude po ružencovej modlitbe (9.45 hod.) a pásme mariánskych piesní (od 10.15 hod.) slúžiť košický arcibiskup Mons. Bernard Bober slávnostnú sv. omšu spojenú s poďakovaním za úrodu a požehnaním kvetín (od 10.30 hod.).

esteban

Rubrika: Aktuality