Stručne: modlitbový pochod ku kostolíku nad Kremnickými Baňami 9. - 11. júla 2010

V dňoch 9. až 11. júla 2010 sa uskutoční akcia Modlitbový pochod zo stredu Slovenska do stredu Európy.

Saleziáni don Bosca organizujú v poradí už 9. ročník tejto akcie za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy.

Prihlásiť sa treba do 30. júna 2010 u Jozefa Gibalu (0907 872 735, jozefgibala@gmail.com). Absolvovať je možné aj iba časť pochodu.

Trasa pochodu je Hrb - Ľubietová - Slovenská Ľupča - Selce - Banská Bystrica - Kordíky - Krahule - Kremnické Bane. Zraz účastníkov je v Banskej Bystrici na železničnej stanici a cieľom je kostolík sv. Jána Krstiteľa nad obcou Kremnické Bane v jednom z geografických stredov Európy.

Kostolík v Kremnických Baniach bol pôvodne románskou rotundou z druhej polovice 13. storočia, ktorú v 16. storočí rozšírili o pozdĺžnu loď a vežu. Dnes patrí kláštoru kapucínov. Pútnici budú mať po ceste aj zvyšky kláštora z 13. storočia v Slovenskej Ľupči.

esteban

Rubrika: Aktuality