Malé Teriakovce

Patrocínium: kostol Evanjelickej cirkvi a.v.

Vznik: prvá polovica 15. storočia

Poloha: na svahu nad obcou

Stručný popis: jednoloďový gotický kostolík so západnou vežou a pristavanou východnou loďou

História
Kostolík postavili v prvej polovici 15. storočí ako typickú gotickú stavbu s predstavanou západnou vežou, pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom.
Počas reformácie prešiel do rúk evanjelikom. Začiatkom 17. storočia už kapacitne veriacim nevyhovoval a tak ho rozšírili o novú renesačnú loď. Tú postavili na miestne zbúraného presbytéria a gotickú loď premenili na svätyňu. Kostolík tak získal opačnú orientáciu, keď sa svätyňa s oltárom presunula z východnej strany na západnú.
V 18. storočí (v rokoch 1774 - 95) počas obnovy kostolíka pribudla do interiéru drevená protestantská tribúna pozdĺž západnej, severnej a východnej steny.
Začiatkom 20. storočia bol kostolík v pomerne zlom stave, najmä čo sa týka vnútorného dreveného vybavenia. V roku 1916 boli zrekvirované dva z troch zvonov odliatych v roku 1786. V roku 1924 bola opravená aspoň veža, k ďalšej obnove došlo koncom 70. rokov minulého storočia a týkala sa okrem veže aj strechy a fasád (1977 - 80). V 90. rokoch bol objekt vykradnutý a zmizlo viacero plastík a ďalšie cenné predmety.
Zatiaľ posledná obnova kostolíka sa realizovala v rokoch 2006 až 2008, kedy bol reštaurovaný aj vzácny drevený interiér, vrátane podlahy, pričom archeológovia objavili základy pôvodného gotického presbytéria. 

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe nad obcou, viditeľný už zďaleka.
- Interiér veže osvetľujú na prvom poschodí jednoduché okná zakončené lomeným oblúkom, na druhom poschodí sú to malé okná v tvare štvorlístka, vyrobené z jedného kusa kameňa a osadené dodatočne do pôvodne väčších okien.
- Najvzácnejším prvkom v interiéri je maľovaný kazetový drevený strop, pochádzajúci z troch období. Najstaršiu časť (2. polovica 16. storočia) predstavuje strop nad oltárom v západnej časti gotickej lode tvorený šesťuholníkmi. V zvyšnej časti gotickej lode je strop zložený zo štvoruholníkov, ktorý sa datuje do 17. storočia. Najmladšiu časť (koniec 18. storočia) stropu nájdeme v pristavanej renesančnej lodi. Najstaršia časť stropu patrí k vôbec najstarším zachovaným dreveným stropom na Slovensku.
- Veža sa na prvom poschodí pôvodne otvárala do lode, o čom svedčí dnes už zamurovaný vstup, viditeľný zo strany veže. Podkrovie lode je z veže na druhom poschodí prístupné jednoduchým portálom s lomeným oblúkom.
- V južnej stene gotickej lode je zamurovaný pôvodný vstup, ktorý sa prestal používať po pristavaní novej lode.
- Základy objaveného gotického presbytéria sú sčasti prekryté sklom a tak prezentované pre návštevníkov. Rozdiely teplôt však niekedy spôsobia vyzrážanie vody na skle, čo ho urobí len málo priehľadným.
- Kostolík pôvodne chránil múr zo 17. storočia, dnes z neho zostali len nepatrné zvyšky.
- V kovovej guli na veži sa našiel dokument v latinčine, ktorý spomína, že už v roku 1462 mala tunajšia cikkev svojho farára. Vznik kostola v 15. storočí potvrdil aj nedávny archeologický výskum.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor ECAV v Hrachove. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2010.

Bohoslužby: každú prvú nedeľu v mesiaci

Praktické informácie
Malé Teriakovce patria pod obec Veľké Teriakovce. Ležia cca 8 km severne od Rimavskej Soboty, na ceste a železničnej trati smerom na Hnúšťu. Kostolík stojí na svahu nad obcou a je zďaleka viditeľný aj vďaka bielej farbe fasády. Areál s priľahlým cintorínom je voľne prístupný a dá sa k nemu dostať aj autom. Kontakt na pani kostolníčku Zlaticu Kubincovú: 047/56 88 149.
GPS: 48.439507917, 19.977318048

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str.28 - 31.

Web
- www.velketeriakovce.sk
- http://ithaka.sk/male-teriakovce

esteban