Projekt Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2010

Tábory sú súčasťou projektu záchrany ruín barokového kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka). Objekt sa nachádza v lesoch Malých Karpát 20 km severne od Trnavy neďaleko obcí Dechtice (do jej katastra kláštor patrí) a Naháč.

Projekt KATARÍNKA organizuje o.z. Katarínka a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pre (nielen veriacich) mladých z celého Slovenska v spolupráci s Pamiatkovým úradom Trnava, Obecným úradom Dechtice, podnikom Lesy SR - o.z. Smolenice, Vlastivedným múzeom v Hlohovci, Západoslovenským múzeom v Trnave (predtým s Archeologickým ústavom SAV v Nitre) a Rehoľou menších bratov františkánov.

Cieľom projektu je
- záchrana ruín pred zrútením a zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový aj geofyzikálny výskum,
- vyčistenie a udržiavanie areálu kláštora i celej okolitej prírodnej rezervácie Katarína (rušenie ohnísk, poriadok, náučný chodník...),
- dať mladým ľuďom šancu prežiť mimo civilizácie dva týždne na ktoré nikdy nezabudnú a obohatia ich,
- dokázať, že z nadšenia, odhodlania a dobrovoľníckej práce mladých ľudí sa dá účinne zachrániť vzácna kultúrna pamiatka.

Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu). Konajú sa počas leta v júli až auguste v štyroch dvojtýždňových turnusoch a sú plánované i na ďalšie roky až do celkového zakonzervovania stavby.

Prvá družina 4. – 11. júla 2010 je určená pre už skúsených Katarínkovcov, pre ostatných sú na výber ďalšie štyri turnusy:
- od 9. do 22. júla 2010,
- od 21. júla do 3. augusta 2010,
- od 2. do 15. augusta 2010,
- od 14. do 27. augusta 2010.
Kontakt: prihlásiť sa môžete na tejto stránke www.katarinka.sk/prihlaska.php

esteban

Rubrika: Aktuality