Mýtna

Patrocínium: pôvodne sv. Anny, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a.v.

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci medzi dedinami

Historický región: Novohrad

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík so západnou predstavanou vežou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na kopci niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia. Išlo o vidiecku stavbu ranogotického slohu s obdĺžnikovou loďou, predstavanou západnou vežou a už s polygonálnym presbytériom.
Začiatkom druhej polovice 15. storočia ho obsadili bratríci a opevnili kamenným múrom s malými strieľňami, ktorý dopĺňala aj hlboká priekopa. K vojenským účelom slúžil aj počas vojen s Turkmi a v období stavovských povstaní (1604 - 1711).
Počas reformácie prešiel do rúk protestantom. V 17. storočí bol objekt prestavaný, keďže ho v bojoch vážne poškodili a prišiel o hornú časť veže. V 18. storočí preto postavili na južnej strane drevenú zvonicu, v ktorej sú umiestnené tri zvony. V 19. storočí pristavali pred južný vchod otvorenú murovanú predsieň. Kostolík bol obnovený po druhej svetovej vojne a naposledy v roku 2002, keď dostal okrem iného aj novú strechu.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe a viditeľný je na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
- O stredovekom pôvode stavby dnes svedčí okrem polohy najmä jej pôdorys a ranogotické okno na východnej stene presbytéria.
- Polygonálny pôdorys presbytéria nie je u nás v druhej polovici 13. storočia bežný, je znakom pokročilejšej gotiky. V uvedenom období sa s ním stretávame len pri malej časti vidieckych  kostolíkov, napríklad v nie tak vzdialenej Zolnej. O niečo mladšia stavba v neďalekých Turíčkach (po r. 1300) má ešte staršíu kvadratickú svätyňu.
- Chýbajúca horná časť veže dáva kostolíku veľmi netradičný vzhľad.
- V staršej literatúre je uvádzaný ako pamiatka susednej obce Dobroč.
- Podľa legendy mal neďaleko stáť ďalší kostol, s ktorým ho mala spájať podzemná chodba. Podobne mala podzemná chodba viesť na hrad Divín.
- V interiéri sa zachoval drevený oltár a drevená kazateľnica z roku 1772.
- Súčasťou opevnenia je drevená baroková zvonica z druhej polovice 18. storočia postavená na štvorcovom pôdoryse. Zvony vo zvonici boli pôvodne zo 17. storočia, počas prvej svetovej vojny ich však zabavili a roztavili. Nové, dodnes zachované pochádzajú z roku 1923.
- Pôvodne stredoveké kostoly stáli aj v neďalekých obciach Divín a Turíčky.

Súčasný stav
Kostolík patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v v Dobroči a cintorín okolo neho doteraz slúži obciam Dobroč a Mýtna. Kostolík je na prvý pohľad v dobrom stave s novou strechou a fasádami. Navštívili sme ho v júni 2009 a apríli 2018

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Kostolík je zďaleka viditeľný z cesty spájajúcej Lučenec a Detvu. Stojí na kopci nad obcou Mýtna (cca 20 km od Lučenca), z ktorej je prístupný aj po poľnej ceste. Opevnený areál s kostolíkom sa nachádza uprostred stále používaného cintorína a je prístupný dvoma bránami, ktoré však bývajú zamknuté. Návštevu je portrebné si dohodnú na evanjelickej fare v Dobroči (kontakt: 047/439 71 64). Na bránach i samotnom kostolíku sú vyvesené stručné informácie o jeho dejinách a zaujímavostiach.
GPS: 48.467280399, 19.561977983

Web
- http://www.mytna.sk/kulturne-pamiatky.phtml?id3=62426
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=11622
- https://www.cas.sk/clanok/362659/obyvatelia-mytnej-a-dobroca-maju-samost...

esteban

English Summary
The tiny early-Gothic church, situated on the hill, was built at the end of the 13th or at the beginning of the 14th century. It is a typical country church of those times, consisting of elongated nave, western belfry, polygonal sanctuary and sacristy located on the north side.
During the period of 15th – 17th century it used to serve as afortress because of its strategic location. In the 17th century the building was damaged and upper part of the belfry was destroyed and never renovated. That is why the wooden bell-tower was built near the church. It belongs to the Evangelical Church.