Gotická Kaplnka sv. Jakuba sa dočká adekvátnej prezentácie

Lokalita zaniknutej gotickej karnerovej Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave i jej románskych predchodcov by sa mala konečne dočkať adekvátnej prezentácie. Provizórny prístrešok na Námestí Nežnej revolúcie ju prekrýva už od ukončenia výskumu v 90. rokoch minulého storočia. 

Na mieste, ktorého stavebné počiatky siahajú do čias okolo roku 1100, aktuálne prebieha prvá etapa archeologického výskumu. Vedie ho archeologička Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Petra Šimončičová Koóšová a bude ukončená v apríli tohto roka. Zámer mesta je následne realizovať ďalšiu etapu archeologického výskumu, ktorý sa dotkne väčšej plochy námestia.

Po jeho ukončení príde na rad vybudovanie novej prezentácie vzácnych stredovekých objektov.  Stavebné práce by sa mali začať v roku 2025 a ich trvanie odhaduje mesto na 15 mesiacov.   

Architektonický návrh ráta s výstavbou nového návštevníckeho centra, ktoré zlepší prístupnosť zachovaných murív aj vďaka výťahu a bližšie predstaví návštevníkom odkryté pamiatky. Konkrétnejšie riešenia interiéru ešte budú dopracované aj na základe výsledkov výskumu. Záväznejšie termíny dokončenia obnovy ešte nie sú stanovené.

Zdroje: 
- Architektonická štúdia Živé námestie (2023)
https://bratislava.sme.sk/c/23298241/historicku-...

esteban
23. 3. 2024

Za pomoc ďakujeme hovorcovi Magistrátu Bratislavy Petrovi Bublovi a zástupkyni riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Kristíne Šabíkovej.

Rubrika: Aktuality