Hlasovanie v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku

Celkovo 33 kultúrnych pamiatok, vrátane niekoľkých stredovekých sakrálnych stavieb, sa v tomto roku uchádza o cenu Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR.

Verejné on-line hlasovanie o ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP pre najkrajšiu obnovenú pamiatku je pre verejnosť spustené do 2. apríla 2024.

O cenu a hlasy v 17. ročníku súťaže bojujú hnuteľné i nehnuteľné pamiatky, ktorých obnova sa ukončila v rokoch 2022 a 2023.

Tento rok sa medzi nominovanými objavilo menej pamiatok z čias stredoveku, resp. viažucich sa k stredovekej sakrálnej architektúre či umeniu tohto obdobia:
- pôvodne gotický Kláštor v Hronskom Beňadiku,
- organ v gotickom Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach,
- obraz Immaculata v pôvodne gotickom Kostole sv. Ondreja v Liptovskom Ondreji,
- oplotenie Kostola sv. Mikuláša v Tomášove (v areáli s dvoma románskymi krstiteľnicami).

esteban
20. 3. 2024

Rubrika: Aktuality