Nová webstránka o freskách na Gotickej ceste

Digitálne 3D modely i 360-stupňové fotografie interiérov 12 stredovekých kostolov Gemera a Malohontu nájdu záujemci na novej webstránke, ktorú nedávno spustila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja.

Takouto formou sú teraz na www.gotickefresky.sk prezentované chrámy v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a v Plešivci, ktoré v roku 2022 získali značku Európske dedičstvo (European Heritage Label). 

Stránka členená do troch okruhov podľa Gotickej cesty a je dostupná v slovenčine, maďarčine a angličtine. Pri každom chráme prináša aj základný popis pamiatky a viacero detailov nástenných malieb. 

Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vytvorila Európska únia a udeľuje ju lokalitám, ktoré sa významných spôsobom zapísali do európskych dejín a predstavujú európske hodnoty. Fresky stredovekých kostolov na Gotickej ceste sú prvou lokalitou zo Slovenska, ktorá toto ocenenie získala. 

esteban
20. 3. 2024

Rubrika: Aktuality