Nová kniha o chráme v Kostoľanoch pod Tribečom

Minulý týždeň sa uskutočnila prezentácia knihy Tichý svedok dejín s podtitulom Kostol sv. Juraja. Autorkou, zostavovateľkou i vydavateľkou publikácie o jednom z našich najstarších chrámov je doc. Ing. Viera Peťková, PhD., rodáčka z neďalekého Jelenca.

Kniha nadväzuje na autorkino staršie dielo Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom z roku 2015. Na dvojnásobnom priestore (216 strán) prináša rozšírený pohľad nielen na samotný kostol, jeho architektonický vývoj, freskovú výzdobu a vybavenie, ale aj na dejiny tunajšieho osídlenia a miestne tradície.

Prezentácia publikácie, ktorú pani docentka vydala vlastným nákladom, sa konala v Kostoľanoch pod Tribečom v sobotu 2. decembra 2023 v tamojšom kultúrnom dome. 

Knihu bude možné zakúpiť na fare v Ladiciach, Obecnom úrade v Kostoľanoch pod Tribečom a tiež priamo u autorky (petkova.viera@gmail.com). Cena je 20 eur. Na ďalších distribučných kanáloch sa pracuje.

esteban 
9. 12. 2023

Za pomoc a podklady ďakujeme pani docentke Viere Peťkovej a pánovi farárovi z Ladíc Lukášovi Ložekovi.

Rubrika: Aktuality