V Plešivci ukončili retušovanie gotických fresiek

V gotickom kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci sa v rámci projektu "Fresky v Plešivci" v tomto roku realizovalo ukončenie reštaurovania fragmentov stredovekých nástenných malieb nadregionálneho významu. Maľby zo 14. storočia sú vďaka tomu čitateľné pre oko návštevníka pamiatky.

Záverečná fáza - farebná retuš maľby na stenách polygónu presbytéria - sa uskutočnila s podporou Košického samosprávneho kraja prostredníctvom programu Terra Incognita, podprogram 2.3 Európske dedičstvo. 

esteban
28. 10. 2023

Za informácie a fotografie ďakujeme Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

Rubrika: Aktuality