Na františkánskom kostole v Bratislave opravia strechu svätyne

Rekonštrukcia zastrešenia kostola a kláštora františkánov v bratislavskom Starom meste pokračuje v tomto roku už treťou etapou.

Aj vďaka dotácii z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR sa budúci mesiac začne s prácami na streche presbytéria kláštorného chrámu, ktorého dejiny siahajú až do 13. storočia.

Opravu si vyžiadal havarijný stav strechy, ktorý predstavuje hrozbu pre technický stav budovy i bezpečnosť chodcov. Práce budú zahŕňať výmenu krytiny a latovania, ako aj obnovu poškodených nosných a konštrukčných drevených trámov strechy. 

Rekonštrukcia s celkovým rozpočtom vyše 102 000 € s DPH by mala byť ukončená do konca tohto roku. Bratia františkáni na pokrytie nákladov organizujú aj zbierky medzi veriacimi. V prípade, ak by ste chceli opravu podporiť, kontaktujte ich prostredníctvom ich webstránky, kde je uvedené aj bankové spojenie.

esteban
21. 8. 2023

Za pomoc ďakujeme bratom františkánom z bratislavského kláštora.

Rubrika: Aktuality