Ráztočno

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: v obci v areáli cintorína

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a dostavanou západnou vstavanou vežou a južnou predsieňou

História
Neveľký kostolík postavili niekedy v rokoch 1280 - 1300 (uvádza sa aj obdobie okolo r. 1260) ako ranogotickú stavbu s takmer štvorcovou loďou, kvadratickou svätyňou zaklenutou krížovou rebrovou klenbou a severnou sakristiou. Samotná obec sa spomína až v roku 1430.
Úpravami prešiel chrám v prvej polovici 14. storočia, kedy bol interiér vyzdobený nástennými maľbami. Ďalšia výmaľba kostola bola realizovaná aj na prelome 15. a 16. storočia.
V roku 1614 vypukol v obci veľký požiar, ktorý do veľkej miery poškodil aj kostol. To si vyžiadalo rozsiahlu opravu a rozšírenie stavby. Loď kostola bola predĺžená západným smerom o cca polovicu, pričom súčasťou predĺženia bola aj pomerne mohutná vstavaná veža. Loď dostala aj novú klenbu a úpravy sa dotkli tiež gotických okien. Zrejme v tomto období vznikol aj kamenný ohradný múr. V roku 1667 pristavali k južnej strane lode predsieň štvorcového pôdorysu.
V priebehu 19. a 20. storočia došlo okrem iného k zvýšeniu obvodových múrov stavby približne o jeden meter či k úprave okien. V apríli 1908 obec i kostol opäť poškodil požiar. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963.
V rokoch 1988 až 1989 sa realizovala komplexná obnova chrámu, zahŕňajúca práce v interiéri i exteriéri. 

Zaujímavosti
- Kostolík si aj po rozšírení zachoval veľa zo svojej pôvodnej stredovekej podoby.
- Ranogotická stavba mala zaujímavý pôdporys v podobe takmer štvorcovej lode a obdĺžnikovej  svätyne, ktorej šírka je väčšia než dĺžka.
- Z ranogotického obdobia sa zachovala krížová rebrová klenba so svorníkom zdobeným reliéfom štvorlístka. 
- Pôvodné okno sa zachovalo na východnej strane presbytéria, zvyšky ďalších troch okien boli zachytené na južnej fasáde (dve na lodi a jedno na presbytériu).
- Z gotického obdobia pochádzajú aj južný portál do lode a vstup do sakristie. 
- V triumfálnom oblúku sa našli otvory po osadení brvna nesúceho kríž alebo kalváriu.
- Na stenách presbytéria boli objavené nástenné maľby. 
- V katastri obce mali byť podľa obecnej kroniky objavené základy kostola datované do 10. storočia.
- Stredoveké kostoly sa zachovali aj v okolitých obciach/mestách Chrenovec-Brusno, Handlová, Prievidza (farský kostol, pútnický kostol).

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Chrenovci-Brusne. Je v pomerne dobrom stave.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 h

Praktické informácie
Obec Ráztočno leží na hlavnej ceste medzi mestami Prievidza a Handlová. Kostolík v prístupnom areáli cintorína len niekoľko desiatok metrov severnej od hlavnej cesty. Kontakt na farský úrad v Chrenovci-Brusne: 046/ 54 712 93.
GPS: 48.770455032, 18.756489158

Literatúra
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A35).

Web
https://www.misionarisaletini.sk/filialky/
http://kronika.raztocno.sk/
https://www.dokostola.sk/kostol/411303-narodenia-panny-marie

esteban 
9. 1. 2023