Chrenovec-Brusno

Až do roku 1947 stál v obci gotický kostolík sv. Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia. Išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a západnou vežou. Po požiari 17. júla 1947 bola poškodená loď zbúraná a na jej mieste kolmo na os pôvodného kostolíka pristavali podstatne väčšiu a dlhšiu novostavbu. Z gotického chrámu sa zachovala veža a svätyňa premenená na bočnú kaplnku.

Kostolík v Chrenovci postavili v prvej polovici 14. storočia (uvádza sa rok 1339) ako jednolodie s polygonálnou svätyňou a západnou šesťbokou vežou. K jej výstavbe sa viaže povesť o šesťtýždňovom dieťatku, ktoré sa vyšmyklo mame pomáhajúcej na lešení murárom a spadlo na ostré kamene z výšky takmer 14 metrov. Zázrakom sa mu však nič nestalo a ako pripomienku tejto nezvyčajnej udalosti dal farár opracovať kameň do podoby dieťaťa a zamurovať ho do veže v výške, odkiaľ spadlo.

Osud gotickej stavby sa naplnil 17. júla 1947, kedy vyhorel, pričom oheň zničil strechu a vežu, kde sa roztavili aj zvony. Kvôli vážne narušenej klenbe lode sa rozhodlo o prestavbe chrámu a jeho rozšírení. Nový kostol, orientovaný severo-južným smerom bol dokončený v roku 1949.

V jeho interiéri sa zachovala časť pôvodného zariadenia, vrátane rokokovej spovednica z polovice 18. storočia či drevená súsošia stvárňujúceho Pietu od ľudového majstra z konca 18. storočia. V kostolíku sa nachádzal aj neskorogotický drevený reliéf Panny Márie z obdobia okolo roku 1517, ktorý je dnes v Slovenskej národnej galérii.

GPS: 48.77986406, 18.728653193

Zdroje:
- www.chrenovec-brusno.sk
- www.chrenovec.saletini.sk

esteban