Chrenovec-Brusno

Až do roku 1947 stál v obci gotický Kostol sv. Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia . Išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a západnou vežou. Po požiari 17. júla 1947 bola poškodená loď zbúraná a na jej mieste kolmo na os pôvodného kostolíka pristavali podstatne väčšiu a dlhšiu novostavbu. Z gotického chrámu sa zachovala veža a svätyňa premenená na bočnú kaplnku.

Pôvodne stredoveký kostol v Chrenovci z prvej polovici 14. storočia (uvádza sa rok 1339) mal podobu jednolodia s polygonálnou svätyňou, severnou sakristiou a západnou šesťbokou vežou. Postavili ho v dominantnej polohe 

Presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou klenbou. Jeho asymetrická poloha naznačuje, že kostol mohol byť v stredovekom období rozširovaný. 

K výstavbe veže sa viaže povesť o šesťtýždňovom dieťatku, ktoré sa vyšmyklo mame pomáhajúcej na lešení murárom a spadlo na ostré kamene z výšky takmer 14 metrov. Zázrakom sa mu však nič nestalo a ako pripomienku tejto nezvyčajnej udalosti dal farár opracovať kameň do podoby dieťaťa a zamurovať ho do veže v výške, odkiaľ spadlo.

Osud gotickej stavby sa naplnil 17. júla 1947, kedy vyhorel, pričom oheň zničil strechu a važne poškodil vežu, kde sa roztavili aj zvony. Kvôli vážne narušenej klenbe lode sa rozhodlo o prestavbe chrámu a jeho rozšírení. Nový kostol, orientovaný severo-južným smerom bol dokončený v roku 1949.

V jeho interiéri sa zachovala časť pôvodného zariadenia, vrátane rokokovej spovednica z polovice 18. storočia či drevená súsošia stvárňujúceho Pietu od ľudového majstra z konca 18. storočia. 

Zo stredovekých architektonických prvkov ide predovšetkým o klenbu presbytéria a jeho tri okná zdobené kamennou kružbou. V kostole sa nachádzal aj neskorogotický drevený reliéf Panny Márie z obdobia okolo roku 1517, ktorý je dnes v Slovenskej národnej galérii.

Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti, ktorú spravuje rehoľa saletínov (od roku 1993). Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.

GPS: 48.77986406, 18.728653193

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=4859
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K08).
https://www.dokostola.sk/kostol/411299-kostol-sv-michala-archanjela
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svateho_Michala_archanjela
- www.chrenovec-brusno.sk
https://www.misionarisaletini.sk/chrenovec-brusno/

esteban 
28. 5. 2011, upravené 7. 2. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.