Hlasovanie v súťaži Kultúrna pamiatka roka - Fénix do 18. apríla 2022

Celkovo 31 kultúrnych pamiatok, vrátane viacerých stredovekých kostolov, sa v tomto roku uchádza o cenu Kultúrna pamiatka roka - Fénix, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Novinkou je verejné on-line hlasovanie o ocenenie „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPPktoré je pre verejnosť spustené do 18. apríla 2022.

O cenu a hlasy v 15. ročníku súťaže bojujú pamiatky, ktorých obnova sa ukončila v rokoch 2020 a 2021. Nájdeme medzi nimi aj niekoľko zaujímavých a hodnotných sakrálnych objektov z obdobia stredoveku:

- veľkomoravský Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (fasády a strecha)
- gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre (komplexná obnova)
- gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (interiér)
- ruina gotického Kostola sv. Anny v Liptovskej Anne (komplexná obnova)
- gotický kostol ECAV v Rimavsko Brezove (nástenné maľby)
- gotický Dóm sv. Alžbety v Košiciach (bočný oltár)

K sakrálnym pamiatkam z obdobia stredoveku majú blízko aj ďalší súťažiaci - projekt obnovy hradu Uhrovec (románska kaplnka), ako aj projekt obnovy interiérovej výzdoby Kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove zo začiatku 16. storočia.

Hlasovať je možné maximálne raz denne z jednej mailovej adresy. Spomedzi zapojených hlasujúcich budú vyžrebovaní víťazi, pričom hlavnou cenou je pobyt pre 2 osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne.

Súbežne s verejným hlasovaním posudzuje prihlásené pamiatky odborná porota, ktorá vyberie víťazov prestížneho ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Ocenené projekty získajú okrem ceny aj finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Vyhlásenie výsledkov súťaže je plánované na máj 2022.

Zdroje:
https://www.kpr-fenix.sk/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-minist...

esteban
20. 3. 2022

 

Rubrika: Aktuality