Výsledky výskumu v Hanušovciach nad Topľou približuje nová publikácia

Románskogotický kostol v Hanušovciach nad Topľou ako jediný zachovaný stredoveký chrám rádu strážcov Svätého hrobu v strednej Európe predstavuje nová publikácia vydaná v roku 2021. 

Autormi 40-stranovej brožúry sú Ondrej Glod a Michael Haviarová a vydala ju miestna farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove - pracovisko Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou.

Publikácia s názvom Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Kostol božohrobcov v Hanušovciach nad Topľou približuje výsledky rozsiahleho výskumu realizovaného v roku 2020, ktorý priniesol zásadné zistenia ohľadom najstarších dejín objektu.

Výnimočná architektúra kostola daná jeho veľkosťou i nezvyčajnou bohatosťou kameňosochárskej výzdoby vyvolávala dlhý čas otázky o tom, kto bol jeho staviteľom. Odborníci uvažovali predovšetkým o ráde johanitov. Ukázalo sa však, že ide o kláštorný kostol rádu strážcov či ochrancov Svätého hrobu známych aj ako božohrobci. Tí v Šariši pôsobili až do začiatku 14. storočia, kedy svoje majetky vymenili za obec Lendak na Spiši.

Výskum preukázal, že hanušovský a lendacký kostol majú veľa spoločných prvkov typických najmä pre božohrobcov, ako je napríklad Kaplnka Božieho hrobu v priestore veže. Odborníci teraz predpokladajú, že kostol v Lendaku bol po príchode rádu prestavaný podľa vzoru ich staršieho chrámu v Hanušovciach nad Topľou. Ten je v súčasnosti datovaný do obdobia po roku 1250, do obdobia, kedy na našom území dochádza k prelínaniu románskeho a gotického štýlu.

Brožúra vznikla s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Záujemcovia o ňu sa môžu obrátiť na spoluautora Ondreja Gloda (ondrej.glod @ gmail.com).

esteban

Za pomoc a ústretovosť ďakujeme Mgr. Ondrejovi Glodovi.

Rubrika: Aktuality