Zbierka na podporu obnovy cintorínskeho kostolíka v Partizánskej Ľupči

Od minulého roka prebieha v Partizánskej Ľupči pamiatková obnova tamojšieho cintorínskeho Kostola Sedembolestnej Panny Márie, zvaného aj "Kostôlok".

Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR vo výške približne 18 000 eur sa v roku 2020 podarilo realizovať prvú etapu architektonicko-historického výskumu a reštaurátorského výskumu, ako aj statický prieskum, sanáciu vlhkosti, diagnostiku zastrešenia objektu i jeho zameranie. 

Súčasne sa v roku 2021 realizuje aj projekt reštaurovania sčast zachovaného gotického oltára z kostolíka. Ten opäť podporilo MK SR.

Aktuálne je vyhlásená zbierka na získanie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu obnovy kostolíka. Ak sa do nej chcete zapojiť, môžete tak urobiť na číslo účtu SK31 0900 0000 0051 5929 0735 (s poznámkou "milodar na malý kostol").

Zdroje:
https://www.partizanskalupca.com/obec-2/farnost/rimskokatolicka-cirkev/r...
https://www.partizanskalupca.com/modules/file_storage/download.php?file=...

esteban
10. 12. 2021

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi Ondrejovi Švančarovi.

Rubrika: Aktuality