Veža kostola v Liptovskom Jáne pochádza ešte z 13. storočia

O vyše 500 rokov hlbšie do minulosti posunul nedávny výskum datovanie veže Kostola sv. Jána  Krstiteľa v Liptovskom Jáne. 

Postavili ju tak ešte v prvej stavebnej etape na konci 13. storočia. Predtým bola považovaná prístavbu v neskorobarokovom štýle z roku 1808. Pôvodné sú tak aj združené okná na najvyššom podlaží veže (na južnej strane sčasti zamurované).

Veža mala podľa zistení výskumníkov aj obrannú funkciu. Podvežie bolo zaklenuté a prepojené s loďou jednoduchým portálom. Ďalšie podlažia boli prístupné len menším vstupom vo výške 4 m nad dnešnou podlahou kostola s kapsami po drevenej haspre v interiéri veže.

V rámci výskumu bol taktiež identifikovaný rozsah zachovania pôvodnej románskogotickej stavby. Z nej sa zachovala severná stena lode s portálom, severná stena svätyne, západná stena lode a spomínaná veža.

Do súčasnej podoby bol kostol prestavaný v prvej polovici 16. storočia, kedy bola loď rozšírená južným smerom. Ešte predtým, najneskôr okolo roku 1500, vzniklo nové polygonálne presbytérium.

Architektonicko-historický výskum realizovali v roku 2018 Ing. arch. Milan Marček a Mgr. Kristína Zvedelová PhD., nadväzujúci reštaurátorský výskum vykonali Mgr. art. Michal Pleidel, Akad. mal. Miroslav Šurin a Mgr. art. Tomáš Kružlík.

Zdroj: 
- Pleidel, M. - Šurin, M. - Kružlík, T.: Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie interiéru omietkových vrstiev, nástenných malieb, kamenných článkov a drevenej maľovanej empory a doplnok k reštaurátorskej dokumentácii "Návrh na reštaurovanie fasády objektu rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne" (august 2018 - február 2019).

esteban
25. 10. 2021

Za pomoc ďakujeme Mgr. art. Michalovi Pleidelovi.
 

Rubrika: Aktuality