Gotický kostol v Modre postavili zrejme páni z Kyseku

Členovia rodu Hederikovcov, známi aj ako páni z Kyseku (Köszegu), boli zrejme stavebníkmi gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Tento významný šľachtický rod vlastnil Modru niekoľko desiatok rokov, až kým ju nezabral v roku 1311 Matúš Čák Trenčiansky.

Tieto zistenia prináša článok pracovníčky Archívu Modra Márie Feješovej v Archívnom almanachu roč. III, 2020 s názvom Hederikovci z Kyseku a Modry.

Kostol je datovaný do druhej polovice 13. storočia a jeho fresková výzdoba do tretej tretiny 13. storočia. Modru získal od kráľa niekedy po roku 1256 Henrich II. z Kyseku, ktorý zastával významné pozície v štátnej správe, vrátane tej najvyššej - funkcie palatína (1260 - 1267). Tento post neskoršie zastávali aj dvaja z jeho štyroch synov.

Išlo teda o významný a bohatý rod, ktorý si mohol dovoliť postaviť v Modre na tú dobu pomerne veľkú stavbu v nastupujúcom gotickom štýle, ako aj financovať rozsiahlu freskovú výzdobu.

Jej súčasťou je aj maľba ukrižovaného Ježiša na severnej stene lode pri víťaznom oblúku, na ktorej sú zobrazení aj kľačiaci donátori - muž a žena. Mohlo by ísť o Henricha II. s manželkou alebo niektorého z jeho synov s manželkou.

Zaujímavým je aj zistenie, že súčasné patrocínium sv. Jána Krstiteľa nemusí byť pôvodným zasvätením kostola. Kanonická vizitácia z roku 1673 uvádza, že bol zasvätený sv. Jakubovi. Následná vizitácia z roku 1699 už uvádza súčasné patrocínium.

Mária Feješová v tejto súvislosti pripomína skutočnosť, že aj kostoly v dvoch významných sídlach pánov z Kyseku - v Güssingu a Kyseku - sú zasvätené sv. Jakubovi.

esteban

Za pomoc ďakujeme aj J. Tihányimu zo SNM - Hrad Červený Kameň.

Rubrika: Aktuality