Začala sa obnova gotickej kaplnky v Spišskom Štvrtku

Tento týždeň sa začali práce na obnove jednej z najvýznamnejšej pamiatky na Slovensku z čias gotiky - Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Návštevníci už od včera nájdu na kaplnke lešenie.

Reštaurátorský výskum južnej fasády stavby sa začal ako prvá etapa rozsiahlej obnovy, ktorá je naplánovaná na niekoľko rokov a vyžiada si veľké finančné náklady. Úvodný výskum spolufinancuje aj Ministerstvo kultúry SR z grantového programu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (sumou 10 000 eur).

Ak by ste chceli obnovu tejto pamiatky finančne podporiť, môžete tak urobiť na bankový účet farnosti, ktorú spravujú bratia minoriti: SK34 0900 0000 0001 0137 6904.

Reprezentatívnu dvojpodlažnú kaplnku postavili ako bočnú prístavbu farského Kostola sv. Ladislava niekedy okolo polovice 15. storočia na základe viedenských vzorov, pričom za autora plánu sa považuje známy architekt Hans Puchspaum.

Zdroje:
- FB stránka minoritov
- https://www.farnostspisskystvrtok.sk/post/t%C3%BD%C5%BEde%C5%88-vo-farno...
- https://ds.culture.gov.sk/Default.aspx#4335648f-04ae-44dc-81d3-b855c96a9...

esteban

Rubrika: Aktuality