Hurbanovo-Bohatá

V rokoch 1957 - 1958 boli v Hurbanove-Bohatej, v lokalite Kuzma, pri archeologickom výskume zaniknutej stredovekej dediny z 12. - 14. storočia odkryté základy románskeho kostolíka. Výskum realizoval archeológ Alojz Habovštiak.

Postavili ho na najvyššom mieste pieskovej duny ako neveľkú jednoloďovú stavbu s apsidou. Jej rozmery boli 7,25 m x 9 m. V západnej časti lode sa nachádzala murovaná empora, čo dokladali odkryté štvoruholníkové základy dvoch jej nosných pilierov. Kostolík bol orientovaný svätyňou na severovýchod. Okolo bol zachytený stredoveký cintorín.

Pri výskume sa zistilo, že počas výstavby železničnej trate z Hurbanova do Nových Zámkov došlo k zničeniu juhozápadnej časti lode aj s nárožím. Výskum dosiaľ nebol podrobnejšie publikovaný.

Lokalita románskeho kostolíka bola po ukončení výskumných prác zasypaná a nie je nijako prezentovaná. 

GPS: cca 47.900566997, 18.214344978

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Habovštiak, A.: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI. - XIII. storočí. In: Slovenská archeológia, IX, 1961, č. 1 - 2, str. 451 - 482. Dostupné v elektronickej podobe - www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/slovenska_archeologia_1961_1_2.pdf (odtiaľ je prevzatý aj nákres lokality).
- Ruttkay, M.: Výskům středověkých dědinských sídlisk na Slovensku (Stav a perspektivy). In Archaeologia historica roč. 1999, č. 24, str. 7 - 40. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib..,

esteban
1. 4. 2023

Za pomoc ďakujeme pánovi P. Paterkovi z KPÚ Nitra, prac. Komárno.