Možnosť navštíviť veľkomoravský kostol v Kostoľanoch pod Tribečom 20. júna 2020

Už túto sobotu 20. júna 2020 sa pre záujemcov o stredoveké sakrálne umenie otvorí jeden z najstarších chrámov na našom území - pôvodne veľkomoravský Kostol sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom.

Obnovený interiér s najstaršími zachovanými freskami na našom území bude sprístupnený v čase od 10.00 do 14.00 h ako súčasť akcie Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku, ktoré sa v tento deň budú konať ako súčasť Európskych dní archeológie.

Výklad o výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní kostola ponúknu odborníčky Mgr. Tatiana Danieličová a Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD. z Krajského pamiatkového úradu v Nitre každú celú hodinu - o 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 h.

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Farským úradom RKC v Ladiciach a Obecným úradom v Kostoľanoch pod Tribečom.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/pozvanka-na-prechadzky-po-kostolianskom-n...

esteban
 

Rubrika: Aktuality