Dolný Hričov

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: v obci pri ceste

Stručný popis: pôvodne jednoloďový gotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a pristavanou priečnou loďou.

História
Kostol postavili ako typický chrám v podobe jednolodia s polygonálnou svätyňou zaklenoutou krížovou rebrovou klenbou a predstavanou západnou vežou. V období gotiky bol taktiež interiér vyzdobený nástennými maľbami.
V roku 1606 sa uskutočnila renesančná prestavba, v rámci ktorej bola nadstavaná veža a fasády dostali výzdobu v podobe typického sgrafita. Rovnako bol v lodi vytvorený drevený kazetový strop. V roku 1708 bola zaklenutá loď, pričom klenba bola nižšia ako pôvodný strop, čím sa časť nástenných malieb ocitla v podkrovnom priestore. V rokoch 1884-1885 bol priestor kostol zväčšený prístavbou priečnej lode v podobe protiľahlých kaplniek s polygonálnym ukončením na južnej a severnej strane lode.
V rokoch 1910 - 1912 známy maliar J. Hanula vyzdobil interiér nástennými maľbami. Pri oprave v roku 1960 bolo obnovené sgrafito na nárožiach stavby. V roku 1970 dostal interiér novú výmaľbu, ktorej autorom bol ešte známejší maliar Vincent Hložník.
Od roku 2000 sa realizovala rozsiahla obnova kostola, ktorý najprv dostal nové moderné vybavenie interiéru, vrátane podlahového kúrenia. Práce potom pokračovali v exteréri, kde boli vynovené fasády chrámu (pričom bolo prekryté farebné zdobenie nároží), ako aj blízke okolie objektu.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje peknú pamiatku z gotického obdobia v regióne, kde sa ich veľa nezachovalo.
- Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby aj rebrová klenba v presbytériu a zvyšky nástenných malieb zo 14. storočia. Do gotickej podoby boli obnovené aj okná na presbytériu.
- Na veži sa nachádzajú gotické i renesančné okná.
- Na južnej strane lode je v exteriéri prezentované ostenie pôvodného okna, ako aj maľovaný konsekračný kríž - jeho umiestnenie v exteriéri je dosť nezvyčajné.
- Nástenné maľby zo 14. storočia sa zachovali na víťaznom oblúku a v podkroví kostola, pričom ide o častí motívov Posledná večera, Nanebovstúpenie Krista, Kristus v mandorle. Nájdeme tu tiež postavy apoštolov. Maľby boli reštaurované v roku 1964.
- Maľby J. Hanulu sa zachovali v bočných kaplnkách.
- Interiéru dominujú maľby osobitého štýlu Vincenta Hložníka, s ktorými pomáhali aj ďalší členovia jeho rodiny.
- Virtuálna prehliadka kostola na http://www.virtualtravel.sk/cs/panorama/zilinsky-kraj/dolny-hricov/dolny....
- Pôvodne gotický kostol stojí v neďalekej Bytči.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2018, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.15 h, aktuálne informácie na stránke farnosti - https://farnost-dolny-hricov.webnode.sk/

Praktické informácie
Obec Dolný Hričov leží cca 8 km severovýchodne od Bytče. Kostol stojí v obci pri hlavnej ceste v prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 041/ 55 72 100.
GPS: 49.231188903, 18.629963994

Literatúra:
- Sládková, A. a kol.: Dolný Hričov 1208 - 2008. Obec Dolný Hričov, 2008.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H81).

Web:
- https://www.dolnyhricov.sk/obec-2/pamiatky/
- https://farnost-dolny-hricov.webnode.sk/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411522-sv-michala-archanjela
- https://myzilina.sme.sk/c/6144834/dolnohricovsky-kostol-je-slovenska-six...
- https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/kostoly/dekanat-bytca/farsky-ko...

esteban