Sázava - tetrakoncha (ČR)

V areáli benediktínskeho kláštora v Sázave objavili v 70. rokoch minulého storočia pri archeologickom výskume vedenom K. Reichertovou menšiu centrálnu stavbu v podobe tetrakonchy - centrály so štyrmi apsidami. Jej pôdorys je prezentovaný.

Centrála zasvätená sv. Krížu sa nachádza pár desiatok metrov severozápadne od nedokončeného kláštorného kostola. Slávnostne mala byť vysvätená v roku 1070, pričom určená mala byť pre laikov pracujúcich pre kláštor usadených v neďalekej osade. Mala podobu štvorcovej lode, ku ktorej sa zo všetkých štyroch strán pripájali polkruhové apsidy a ďalšie prístavby na západnej a juhozápadnej strane.

V čase uvádzaného vysvätenia tunajší benediktíski mnísi používali starosloviensky jazyk ako liturgický aj literárny a boli v úzkom kontakte s kláštormi východného obradu v Uhorsku i na Kyjevskej Rusi. Podoba stavby mala byť preto ovplyvnená byzantskou architektúrou a jej pravzorom mala byť rotunda Anastasis v rámci Kostola Božieho hrobu v Jeruzaleme zo 4. storočia.

Priamejšou inšpiráciou mohol byť Kostol sv. Martina z maďarskej obce Feldebrő, ktorý sa datuje do 11. storočia a mal podobný pôdorys (i keď omnoho väčších rozmerov) centrálnej štvorcovej lode s polkruhovými apsidami. V Uhorsku strávili sázavskí mnísi niekoľko rokov po svojom dočasnom vyhnaní z Česka (r. 1055 - 1061). Na území obce je navyše doložené významné osídlenie z čias Veľkej Moravy. Niektorí autori sem dokonca lokalizujú jedno z troch veľkoromavských biskupstiev, ktorých biskupov menoval pápež v roku 898.

GPS: 49.878069955, 14.896924496

Zdroje:
https://www.svprokop-sazava.cz/?page_id=17
- https://www.klaster-sazava.cz/cs/o-klasteru/dejiny-sazavskeho-klastera
- https://pamatkovykatalog.cz/?element=2145985&action=element&presenter=El...

esteban