Zurndorf (A)

Len pár kilometrov za rakúskou hranicou pri Bratislave sa v dedinke Zurnfdorf nachádza románskogotický kostolík z 13. storočia. Stojí v areáli miestneho cintorína a je zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. 

Postavili ho ako väčšie jednolodie s kvadratickou svätyňou z opracovaných kamenných kvádrov. V zapadnej časti lode sa zachovala empora, ktorá je zaklenutá rebrovou klenbou a do priestoru lode sa otvára troma lomenými oblúkmi. Kostol mať mať pôvodne aj východnú vežu.

V prvej polovici 17. storočia zaklenuli loď a k západnému priečeliu pristavali súčasnú vežu. Po roku 1700 vyzdobili interiér barokovými maľbami, z ktorých sa časť zachovala a je prezentovaná (objavili ich v rámci obnovy stavby v roku 1976). V druhej polovici 19. storočia sa uskutočnila prestavba veže a následne aj rekonštrukcia celého objektu. 

Na kostolíku nájdeme dnes odkryté kvádrové murivo a množstvo architektonických detailov z čias stredoveku. Na južnej strane lode ide o štrbinové okno a menšie okienko osvetľujúce poschodie empory.  Malé, dnes už zamurované okienko románskeho tvaru nájdeme aj na krátkom južnom úseku východnej steny lode. Zamurované okno je prezentované aj vo východnej stene svätyne. 

V interiéri ide predovšetkým o západnú ranogotickú emporu zaklenutú troma poliami krížovej rebrovej klenby s masívnymi rebrami štvoruholníkového prierezu typickými práve pre obdobie prechodného obdobia medzi románskym a gotickým štýlom.

GPS: 47.984800715, 17.000960827

Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Pfarrkirche_Zurndorf
http://romanische-schaetze.blogspot.com/2016/06/osterreich-zurndorf-nied...
http://www.zurndorf.at/index.php?option=com_xcc&view=orgcat&org_category...

esteban