Vysočany

Už len malá apsida slúžiaca ako sakristia sa zachovala z románskeho kostolíka v obci Vysočany neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Po barokovej a klasicistickej prestavbe sa stredoveký pôvod stavby takmer úplne stratil.

Kostolík mali postaviť na okraji kopca niekedy v 13. storočí, prvá písomná zmienka sa zrejme viaže k súpisu pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37 (s patrocíniom sv. Martina). Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre.

Neveľké proporcie apsidy naznačujú, že by stavba mohla byť aj staršia, už z 12. storočia. Archeologické výskumy v okolí priniesli objav črepového materiálu z 10. - 12. storočia, v blízkej Livine sa kostolík z tohto obdobia zachoval dodnes.

Stredoveký pôvod má aj vstavaná západná veža, ktorá má v dolnej časti tvar štvorbokého hranolu, na ktorý nadväzuje osemboká nadstavba. Datovaná je do obdobia gotiky, v 18. storočí bola zbarokizovaná.

Kostolík má dnes podobu jednolodia s východným polygonálnym záverom, na ktorý nadväzuje polkruhová apsida, a vstavanou, sčasti zo západného priečelia vystupujúcou vežou.

GPS: 48.679018181, 18.317585886

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H11).

esteban