Mikulčice-Valy - kostol č. 4 (ČR)

V roku 1958 odkryli archeológovia v areáli mikulčického hradiska jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, ktorý označili ako kostol č. 4. Našli sa už len negatívy základov s výnimkou dvojmetrového úseku muriva južnej steny lode.

Stavba s takmer štvorcovou loďou mala vonkajšie rozmery 11 x 7 metrov a pôdorysne sa takmer zhodovala s kostolíkom v Starom Měste, v polohe na Valách. Interiér kostolíka bol zdobený nástennými maľbami, čo dokázali nálezy kúskov maľovanej omietky.

Podľa archeologického výskumu okolia stál objekt v severnom kúte drevenou palisádou opevneného areálu neznámeho účelu. V okolí sa našlo približne 100 hrobov s jednoduchšou výbavou a s prevahou žien.

GPS: 48.804266637, 17.090021968

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban