Ďačov

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: okolo r. 1300

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou

História
Kostol postavili v obci niekedy okolo roku 1300 ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby. Samotná obec sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1338 (uvádza sa aj rok 1278).
Úpravami prešiel objekt v období renesancie a baroka, kedy prišiel aj o mnohé stredoveké architektonické detaily. Do podoby stavby zasiahla aj obnova z roku 1903, kedy loď dostala nové segmentovo ukončené okná. Pseudogotické okná dostala aj veža. Oprava sa uskutočnila aj v roku 1939. O posledné gotické okno (na východnej stene presbytéria) prišiel kostol v 60. rokoch minulého storočia.
Kostol bol využívaný Rímskokatolíckou i Pravoslávnou cirkvou, po roku 1989 ho prevzala Gréckokatolícka cirkev.

Zaujímavosti
- Kostolík v (sčasti) opevnenom areáli predstavuje výraznú dominantu obce.
- Z gotického obdobia sa zachovala okrem hrubej stavby predovšetkým krížová rebrová klenba v presbytériu.
- Kostol patrí medzi malý počet chrámov Gréckokatolíckej cirkvi stredovekého pôvodu na Slovensku.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v blízkom meste Lipany a okolitých obciach Dubovica, Krivany, Torysa a Vysoká.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Gréckokatolíckej cirkvi (protopresbyteriát Sabinov). Je v pomerne dobrom stave s vynovenou fasádou. Navštívili sme ho v decembri 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.15, podrobný prehľad všetkých sv. omší na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Ďačov sa nachádza cca 15 km severozápadne od Sabinova. Kostolík stojí v sčasti opevnenom, sčasti oplotenom areáli hneď pri hlavnej ceste a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad - 051/ 457 22 04.
GPS: 49.147524082, 20.928080678

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.:
Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968.
- Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 2008. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Prešov 2008 (Publikácia pre vnútornú potrebu).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H70).

Web:
- www.grk-dacov.sk
- www.obecdacov.sk/-historia

esteban