Jastrabá

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine v strede obce

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Ranogotický kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 vo vyvýšenej polohe. išlo o typické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a predstavanou západnou vežou.
V priebehu 17. storočia bol kostolík prestavaný a opevnený múrom so strieľňami spevnený opornými piliermi predovšetkým na západnej strane. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v 18. storočí, kedy bola pristavaná južná predsieň a bolo vymenené aj vnútorné vybavenie (drevená kazateľnica, kamenná krstiteľnica).
V roku 2012 a 2013 prešiel kostolík obnovou (strecha, vymaľovanie fasád, odvetrávanie a úprava okolia).

Zaujímavosti
- Kostolík aj vďaka vyvýšenej polohe predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry.
- Jeho existencia je dôkazom vzniku obce oveľa skôr, ako by o tom svedčila prvá písomná zmienka z roku 1487.
- Z gotického obdobia sa okrem hrubej stavby zachovali aj dva portály (na južnej strane lode a v podveží), okno s kamennou kružbou vo východnej stene presbytéria a päť okien na veži.
- Netradičné sú obdĺžnikové gotické okná na severnej a južnej strane veže. Tento tvar je typický pre svetské stavby a na kostoloch sa nachádza len výnimočne.
- Vo veži visí zvon z 15. storočia s nápisom v minuskule.
- V SZ nároží sakristie je zamurovaný náhrobný kameň z druhej polovice 16. storočia s nápisom Memento Homo Mori a reliéfnou výzdobou.
- Stredoveký kostolík sa zachoval aj v susednej obci Bartošova Lehôtka.

Súčasný stav
Kostolík stále slúži veriacim Rímskokatolíckej cirkvi ako farský chrám a po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v januári 2014.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Jastrabá sa nachádza cca 20 km severovýchodne od Žiaru nad Hronom. Kostolík stojí v opevnenom ale prístupnom areáli na vyvýšenine hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 045/ 679 31 80.
GPS: 48.632961764, 18.933874369

Literatúra
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K21).

Web
- www.jastraba.eu
- www.filhistory.wbl.sk/Obec-Jastraba
- http://ziar.sme.sk
- www.novyschema.bbdieceza.sk

esteban