Modrá (ČR)

Pri archeologickom výskume výšiny južne od obce Modrá pri Velehrade v rokoch 1953 - 54 boli odkryté základy veľkomoravského kostola datované do druhej štvrtiny 9. storočia. Bol zrejme súčasťou tamojšieho veľmožského sídla.

Išlo o väčšiu jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou, ktorej vznik sa v staršej literatúre spájal so staršou írsko-škótskou misiou. Kostolík bol podľa všetkého zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, ako o tom svedčí zmienka z roku 1202 v listine kráľa Přemysla Otakara I., kedy sa stavba opisuje ako pustá a prázdna. O niečo neskôr bol kostolík spolu s okolitou pôdou odovzdaný cistercitom, ktorí sa tu usadili.

Loď kostola bola dlhá 910 cm a široká 700 cm, svätyňa 400-450 cm x 400-410 cm. Základové murivo bolo široké 60-80 cm. V interiéri lode boli odkryté základy štyroch pilierov štvorcového tvaru neznámeho určenia, možno opory veže nad loďou. Stavba bola postavená z pameňa a zvonka i zvnútra omietnutá.

Objekt existoval až do poslednej štvrtiny 17. storočia, kedy bol podľa všetkého rozobraný na stavebný materiál, ktorý použili na obnovu poškodeného kláštora v neďalekom Velehrade.

Základy stavby boli objavené ešte v roku 1911 profesorom bohosloveckej fakulty v Olomouci Janem Nevěřilem, ktorý ho datoval do čias sv. Cyrila a Metoda. Toto datovanie definitívne potvrdil až výskum z 50. rokov minulého storočia, ktorý viedol archeológ Vilém Hrubý, aj vďaka odkrytiu niekoľkých hrobov s veľkomoravským inventárom. Doplnil sa tak vznikajúci obraz o osídlení územia Starého Města a Uherského Hradište ako jedného z hlavných centier Veľkej Moravy.

Pri prezentovanom pôdoryse stavby vznikla z iniciatívy obce Modrá v rokoch 1998 - 2000 kópia kostolíka, ako mohol podľa vtedajších predstáv vyzerať. Z hľadiska súčasného stavu poznania už nie celkom obstojí.

Južne od kostolíka stojí archeoskanzen zameraný práve na obdobie Veľkomoravskej ríše a život Slovanov.

GPS: 49.104036276, 17.406688929

Zdroje:
- Kol. aut.: Veľká Morava. Tisícročná tradícia štátu a kultúry. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1963.
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_v_Modré
- www.farnoststaremesto.cz/velkomoravske-kostely-v-okoli

esteban