Hulín (ČR)

Románsky Kostol sv. Václava v mestečku Hulín postavili niekedy v prvej štvrtine 13. storočia v blízkosti zemepanského sídla. Išlo o jednoloďovú emporovú stavbu s polkruhovou apsidou a nízkou vežou postavenú z opracovaných kamenných kvádrov.

Koncom 16. storočia postavili pred západné priečelie vežu. V tejto podobe slúžil veriacim až do požiaru v roku 1747, ktorý kostolík vážne poškodil.

Následná prestavba radikálne zmenila dispozíciu pôvodnej stavby. Z nej zostala zachovaná iba západná časť lode. Apsida bola zbúraná a ustúpila predĺženiu lode, ktoré bolo uzavreté novým presbytériom.

Z románskeho obdobia je dnes prezentované kvádrové murivo lode, predovšetkým na južnej strane, kde súčasne nájdeme jedno štrbinové okno a jedno okno v tvare štvorlístka. Dve zamurované románske okná sú viditeľné aj na severnej strane lode.

Najväčšou pýchou románskeho kostolíka bol a dodnes je reprezentatívny severný portál. Má šírku 522 cm a výšku 445 cm. Ide o ústupkový portál s dvoma vloženými stĺpikmi po oboch stranách. Ich hlavice nesú výzdobu v podobe rastlinných motívov, na jednej z nich sú stvárnené vtáky. Pätky sú doplnené nárožnými pazúrmi. Stĺpiky a prúty archivolty majú špirálovú profiláciu.

GPS: 49.314776968, 17.466504872

Zdroje:
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- www.hulin.cz/zajimava-mista/kostel-sv-vaclava-a-fara
- http://hulin.farnost.cz/historie-kostela

esteban