Dúbrava

Patrocínium: sv. Ondreja

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu 13. storočia v dominantnej vyvýšenej polohe ako neveľké jednolodie s kvadratickou svätyňou. Interiér bol vyzdobený nástennými maľbami.
V 17. storočí prešiel objekt renesančnou prestavbou a bol opevnený obranným múrom. Rozsiahla obnova kostolíka v barokovom štýle sa realizovala aj v rokoch 1751 - 52.
V minulom storočí sa oprava uskutočnila v roku 1959 a v roku 1963 bol kostolík vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli predstavuje peknú dominantu obce.
- Stavba predstavuje zaujímavého svedka najstarších dejín obce, keďže prvá písomná zmienka o Dúbrave je až z roku 1372.
- Loď aj presbytérium boli v stredoveku zaklenuté krížovými rebrovými klenbami, po ktorých sa zachovali zvyšky rebier a prípor. V neskoršom období boli klenby nahradené rovným stropom.
- Na východnej strane presbytéria i sakristie sa nachádzajú gotické okná.
- Z gotického obdobia pochádza aj portál na južnej strane lode a vstup z presbytéria do sakristie.
- V presbytériu sa nachádza neskorogotické pastofórium zdobené rastlinnými a plamienkovými motívmi.
- V kostolíku boli objavené zvyšky nástenných malieb, vrátane konsekračných krížov.
- Pred južným portálom sa nachádza murovaná predsieň zaklenutá valenou klenbou z 18. storočia.
- Ivan Houdek vo svojej práci z roku 1927 zaradil dúbravský kostolík medzi primitívne z hľadiska umeleckej hodnoty.
- V Liptovských Kľačanoch stál pôvodne gotický kostol, ktorý zbúrali v rokoch 1878-79.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Liptovských Kľačanoch a slúži ako filiálny chrám. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2016, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 09.15 hod.

Praktické informácie
Obec Dúbrava leží cca 15 km juhozápadne od Liptovského Mikuláša. Opevnený areál kostolíka stojí pri ceste a býva zamknutý. Kontakt na farský úrad v Liptovských Kľačanoch: 044/559 33 68.
GPS: 49.041658802, 19.49688077

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Houdek, I.: Z histórie kostolov a iných staviteľských pamiatok Liptova. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč.
XXI (1927), str. 58 - 79.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4112).

Web:
- www.pamiatky.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
- www.obecdubrava.sk

esteban