Tichý svedok čias (o kostolíku v Kostoľanoch pod Tribečom)

Tisíc rokov skrytých v múroch kostola. Tisíc rokov poznania a spomienok. Tisíc rokov...

Archív, kronika, denník čias...

Aké by bolo úžasné mať možnosť čítať odkazy v štrbinách kameňa. Všetko čo tieto múry zažili, vnímali, precítili spolu s tými, ktorí medzi ne prichádzali. V dobrom, s prosbou, túžbou a nádejami, hľadajúci útočisko pred skazou sveta, aj ľudskou zlobou. Myšlienky, city, sny vložené do slov tichých modlitieb. Keby tak bolo možné pustiť film na plátne storočí. Čo všetko by sme mohli sledovať....Životy, vzťahy, hodnoty... Ako sa menila doba, aj ľudia v nej. Po čom túžili, čo ich sužovalo a čo tešilo.

Čoho všetkého sú svedkami moje oči a duša. Koľkých zmien, zvratov, precitnutí a poznaní. Koľko udalostí dostalo svoj zmysel, až keď uplynul istý čas, koľkokrát skúsenosť menila postoje a konanie. Tak človek dospieva a mení seba i svoj život. Bolo by to dlhé rozprávanie. A čo sú necelé tri desaťročia v porovnaní s pamäťou stoviek rokov.

Čo všetko sa vpísalo do dejín. Rozmach i úpadok. Sláva i pokora. Rozpory aj zmierenia.

Všetko zanechalo svoje stopy v tých múroch, ktorých sa teraz môžu dotýkať aj moje ruky. Aj moje myšlienky a modlitby sa stávajú súčasťou tohto odkazu. Neviditeľné dôkazy môjho bytia. Koľko ich len skrývajú tieto múry? Čriepky duší...

Dlaň na chladnom murive, v ktorom cítiť život skrytý v kameni. Nedotknuteľné a nedosiahnuteľné dedičstvo vekov. Možno ho vnímať len v hĺbke nás samých. Cez múry, ktorých sa cez milosrdenstvo času teraz dotýkame. Stopy histórie, predkov a koreňov, ktoré môžeme vidieť a cítiť. Úžasné prepojenie...

Kostoľany pod Tribečom - stret minulosti a prítomnosti. Z vďačnosti, aj s prosbou som prispela svojou tichou modlitbou. Z vďačnosti za to čo bolo, čo je teraz a s prosbou za to, čo bude...za tichého svedka čias, pred ktorým som práve stála...

Alexie
alexie@apsida.sk

Ďalšie články o Kostoľanoch pod Tribečom: Profil kostola, Z nášho itinerára