Bad Deutsch-Altenburg - bazilika (A)

Trojloďovu románsku baziliku zasvätenú Nanebovzatiu Panny Márie postavili v priebehu prvej polovice 13. storočia spolu s blízkym karnerom. Starší kostolík s rovnakým patrocíniom sa tu spomína už v 11. storočí.

V druhej polovici 14. storočia bola reprezentatívna bazilika rozsiahlo prestavaná v gotickom štýle. Zo západnej strany bola pripojená pôvodne zrejme samostatne stojaca veža a následne nahradilo východný záver trojlodia veľkoryso poňaté polygonálne presbytérium, v exteriéri značne prevyšujúce strechu románskej časti chrámu.

Bazilika predstavuje krásnu ukážku dvoch stavebných slohov stredoveku - románskeho a gotického. Z románskeho obdobia pochádza trojlodie s pekne zachovanou výzdobou exteriéru v podobe oblúčikového vlysu a zuborezu a neomietnutými múrmi z opracovaných kamenných kvádrov.

Z architektonických detailov tu môžeme vidieť hneď tri románske portály a viacero štrbinových okien. V interiéri je pôvodné členenie na hlavnú a bočné lode oddelené arkádami, ktoré nesú piliere s bohato zdobenými hlavicami.

Gotický sloh reprezentuje najmä veľkými oknami presvetlené presbytérium s vonkajšími opornými piliermi a typickou ozdobou v podobe kamenných kružieb, fiál, ružíc i reliéfov šľachtických erbov.

Bazilika stojí na západnom okraji obce uprostred cintorína a dodnes slúži veriacim. Predstavuje výraznú dominantu krajiny a je ju vidieť aj z hainburského hradu.

GPS: 48.137720283, 16.908158013

Zdroje:
- http://geschichte.landesmuseum.net

esteban