Bad Deutsch-Altenburg - karner (A)

Pár metrov južne od románsko-gotickej baziliky v mestečku Bad Deutsch-Altenburg stojí ďalší z rakúskych karnerov datovaných do neskororománskeho obdobia.

Je zasvätený sv. Leonhardovi a postavili ho niekedy v prvej polovici 13. storočia. Jeho výstavba sa zvykne dávať do súvislosti s účasťou vojvodu Leopolda VI. z rodu Babenbergovcov na križiackej výprave do Svätej zeme v roku 1217.

Karner má podobu typickej dvojpodlažnej stavby s dolným priestorom kostnice a hornou kaplnkou s polkruhovou apsidou. Fasády sú členené polkruhovými príporami, podstrešným oblúčikovým vlysom, doplneným ešte aj diamantovaním, a zuborezom. V interiéri sa zachovali zvyšky fresiek z 13. storočia.

Pýchou karnera je reprezentatívny západný portál, ktorý výrazne vystupuje pred hmotu lode. Tvoria ho ústupky s vloženými stĺpikmi, troma na oboch stranách, pričom vpredu ich dopĺňa na oboch stranách ďalší, samostatne stojaci a podstatne väčší, stĺpik. Hlavice stĺpikov sú každá zdobená iným ornamentom či motívom. Nájdeme tu listy i geometrické vzory. Podobne ozdobné boli zrejme aj archivolty portálu a samotný tympanón, ktoré sa však s výnimkou malých zvyškov nezachovali.

GPS: 48.137661664, 16.908624172

Zdroje:
- http://geschichte.landesmuseum.net
- www.bad-deutsch-altenburg.gv.at

esteban