Nitra-Martinský vrch - románsky kostol

Až do roku 1911 stál na Martinskom vrchu v Nitre Kostol sv. Martina z 11. či 12. storočia. Slúžil ako farský chrám pre obyvateľov obcí Malého a Veľkého Tormoša.

Bol to románsky kostolík s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Postavili ho z velkých kamenných balvanov na mieste staršej sakrálnej stavby. Pôvodne malo ísť o sídelný kostol veľkofary s dcérskymi farnosťami v Topoľčanoch, Krušovciach a Šišove.

V neskorších storočia bola stavba rozšírená západným smerom, čím sa výrazne zväčšila kapacita lode. Z južnej strany taktiež pribudla obdĺžniková prístavba (zrejme sakristia).

Na zachovanom starom oltárnom obraze sv. Martina je znázornená pôvodná podoba kostola, vedľa ktorej stojí zrejme sídlo veľkofarnosti. V 17. storočí v ňom Nitrania ukryli relikvie sv. Svorada a sv. Benedikta z Turkami vyplieneného Nitrianskeho hradu. V roku 1883 dostalo lokalitu Martinský vrch vojsko a postavilo tu komplex barakov, pričom v kostole sv. Martina sa slúžili omše pre vojakov.

Kostol však pomaly chátral, keďže farnosť nemala dosť peňazí na jeho udržiavanie a tak v roku 1911 dal biskup Batványi povolenie na jeho zbúranie. Vojaci podľa všetkého objekt vyhodili do vzduchu.

V 60. rokoch minulého storočia sa tu uskutočnil archeologický výskum pod vedením Bohuslava Chropovského. Okrem základov kostola bol preskúmaný aj príkostolný cintorín s hrobmi z 11. až 17. storočia.

Revízny výskum v roku 2005 potvrdil existenciu staršieho kostola a preukázal, že západná časť stavby pochádza z mladšieho obdobia. Ukázalo sa však, že od výskumu v 60. rokoch minulého storočia, po ktorom bola lokalita zasypaná, došlo k významnému poškodeniu základov stavby. Vojaci viacerými výkopmi pre kanalizáciu, teplovod a elektrické vedenie zničili takmer celú južnú stenu, časť apsidy a západného múru.

Celý areál patril Ministerstvu obrany SR a nebol prístupný. Rozhodnutím vlády SR však už pozemok aj s kasárňami prešiel do majetku mesta. Časť areálu získal Archeologický ústav SAV, pričom už existuje aj projekt archeologického parku, ktorého súčasťou by mohli byť práve odkryté základy oboch kostolov.

GPS: 48.321310716, 18.101241589

Zdroje
- Chropovský, B.: Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela č. 8, str. 173 - 208.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie archeologických pamiatok v Nitre a okolí. In: Dávne dejiny Nitry a okolia vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležotosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. Archeologický ústav SAV Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2005.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie zaniknutých kostolov v Nitre na Martinskom vrchu. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 59 - 68.
- Vančo, M.: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Kol.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Bratislava 2002.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/286224-v-nitre-odkryli-jeden-z-naj...

esteban